GBW wil openbare toiletten langs vaarroutes

GBW

Naaldwijk 27.05.2014 - De fractie van GemeenteBelang Westland is er in een schrijven van bewoners aan de Groen van Prinstererstraat te Naaldwijk...

(uitkijkend op het verbrede stuk van de Naaldwijkse Vaart) op gewezen, dat veel boten van de pleziervaart aanleggen aan de parkzijde om hun opvarenden te laten urineren in de bosschages aldaar. Bij zuidoosten wind waait een penetrante urinelucht over hun terrassen.

Het blijkt dat er op de vaarroutes door het Westland slechts bij een enkele horeca-uitbater langs het water gelegenheid is om naar het toilet te gaan. Nergens staat een openbaar toilet langs de vaarroute. In de nota "Vaarrecreatie" staat onder het kopje "Aanlegplaatsen" dat er nauwelijks gemeentelijke aanlegvoorzieningen zijn aanwezig zijn. Bovendien voldoen de voorzieningen die er zijn niet voor de gemiddelde vaarrecreant en zeker niet voor de rondvaartondernemingen.

Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:

1) Is het college het met ons eens, dat het in het Westland langs de vaarroutes ontbreekt aan voldoende aanlegplaatsen van kwaliteit, toiletvoorzieningen en picknickbanken.

2) Is het college bereid aan de parkzijde van de verbrede Naaldwijkse Vaart een openbaar toilet neer te zetten (Zie foto's van het onlangs geplaatste toilet bij de Delftse Hout).

3) Is het college bereid daar dan ook een eenvoudige aanlegsteiger neer te leggen en wat picknicktafels neer te zetten?

4) Is het college bereid, als hier een succes van gemaakt is, langs de Westlandse vaarroutes openbare toiletten en picknicktafels neer te zetten op potentiële pleisterplaatsen?

Wij verzoeken u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

 

De fractie van GemeenteBelang Westland,

Nico Arkesteijn