GBW wil studenten huisvesten in Pijletuinenhof

GemeenteBelang Westland

Westland 12.05.2015 - Vanuit de media heeft de fractie van GemeenteBelang Westland vernomen dat het pand “De Pijletuinenhof” door Careyn te koop is aangeboden.

Geïnteresseerden kunnen tot eind mei een bod uit brengen op het pand.

De bestemming van dit pand zal voor slechts enkele doeleinden beschikbaar zijn, zeer waarschijnlijk niet voor woningbouw. Derhalve zal het ook niet aannemelijk zijn dat dit pand tegen een redelijk bod verkocht zal worden en er iets op de desbetreffende locatie gaat gebeuren. Uiteraard zal uw college gedachten hebben welke (ontwikkel)richting de voorkeur zou hebben en waar u als college aan mee wilt werken.

Met de komst van de Greenport Horticampus zullen in de nabije toekomst ook studenten in Westland gehuisvest moeten worden. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat voor studentenhuisvesting het pand absoluut in aanmerking zou kunnen komen. Busstation aan de overkant, korte afstand naar de Horticampus en dicht tegen of zelfs binnen het centrum. Bijkomend voordeel is dat voor studentenhuisvesting geen grootschalige parkeergelegenheid nodig zal zijn.

Uiteraard zal uiteindelijk huisvesting op de Horticampus het meest ideaal zijn, maar daarvoor zijn op dit moment nog geen vergevorderde plannen. Wanneer uw college in samenwerking met Careyn de bestemming van de Pijletuinenhof voor een periode van 10 jaar kan omzetten in huisvesting studenten, dan heeft uw college de tijd om te komen met een goede definitieve invullen van het plangebied en heeft de Horticampus direct de mogelijkheid om studenten te huisvesten.

Uiteraard zal met Careyn ook afspraken gemaakt moeten worden over het tijdelijke (her)bestemmen, maar wanneer er niet tot verkoop kan worden overgegaan, betekent dat dat er voor Careyn geen liquide middelen vrijkomen. Wanneer er dan wel studenten gehuisvest kunnen worden, dan kan een andere kasstroom voor Careyn (tijdelijk) op gang komen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is uw college bereid, wanneer er geen koper komt voor het pand Pijletuinenhof, om actief aan de slag te gaan met Careyn en Westlandse marktpartijen om te bezien of (tijdelijke) realisatie van studentenhuisvesting op die locatie mogelijk is.

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

Kelly van Tol