GBW wil tweede ontsluiting van de wijk Woerdblok

Advertorial GBW

Naaldwijk 05.01.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland vindt het hoogtijd dat het Woerdblok zijn tweede ontsluiting krijgt.

Fractievoorzitter Remmert Keizer stelt komende woensdag de vraag wanneer en waar de tweede  ontsluiting van de wijk gerealiseerd gaat worden.


Foto van klein incident aan de Zand en Waterweg in juni 2014

Je moet er niet aandenken wat voor chaos en gevaar er gaat ontstaan als er tussen de rotonde Grote Woerdlaan en de eerste kruising in de wijk iets gebeurt, aldus Keizer. Er is al eerder over de ontsluiting van de wijk gesproken maar nu wordt het tijd voor echte actie.

----------------------------------------------

Aan de voorzitter van de commissie EFO

Monster: 5 januari 2015 Betreft: rondvraag commissie EFO

Eerder werden al vragen gesteld over de tweede ontsluiting van de wijk Woerdblok aan de Geestweg zijde.

Inmiddels is het al een aantal jaren geleden dat de eerste woningen van de wijk werden opgeleverd en de wijk alleen werd ontsloten ( voor auto’s verkeer) aan de zijde van de Grote Woerdlaan.

Inmiddels zijn er enkele honderden huizen opgeleverd en wordt nog steeds slechts aan de Grote Woerdlaan zijde ontsloten. Bewoners die ons hebben benaderd spreken hun angst uit voor ontsluiting wanneer er ergens tussen de rotonde aan de Grote Woerdlaan en de eerste kruising in de wijk iets gebeurt, dan wijk is dan onmogelijk te bereiken voor de hulpdiensten.

Wanneer kan de reeds bij ontwikkeling van de wijk toegezegde tweede ontsluiting aan de Geestweg zijde worden gerealiseerd?

Als een ontsluiting op de bedachte locatie niet mogelijk is welke mogelijkheden zijn er dan nog wel om een tweede ontsluiting voor de wijk te realiseren.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

R. K. Keizer Fractievoorzitter