Geen 2e ontsluiting voor woonwijk Duingeest

College Westland

Monster 16.09.2022 - Op 2 augustus heeeft het college een vraag ontvangen van de fractie Westland Verstandig over een 2e uitgang/ingang nieuwe woonwijk Duingeest in Monster.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Reeds diverse malen is aan de orde gesteld de problemen die er zijn bij de Duingeest in Monster omdat er maar 1 uitweg is naar de Emmastraat. De bouwweg op de Monsterseweg werd inmiddels afgesloten. De Provincie zou geen ontsluiting daar wensen. Eerder brachten ook andere fracties de problematiek ter sprake en de huidige situatie schreeuwt om een oplossing. De bewoners vinden terecht dat de huidige situatie om meerdere redenen niet acceptabel is. Het gemeentebestuur maar ook de Provincie moeten daar wat aan doen.

Zowel de Provincie als de Gemeente moeten hebben kunnen zien aankomen dat dit probleem zich zou gaan voordoen. De Gemeente heeft zelfs veel meer woningen laten bouwen dan aanvankelijk voorzien was en de ontwikkelaar is daar de Gemeente nog steeds dankbaar voor. Het toenmalige gemeentebestuur had de financiële voordelen om meer woningen te bouwen moeten afromen door de ontwikkelaar te laten bijdragen aan een betere ontsluiting. Helaas is dat niet gebeurd.

Dit leidt tot de volgende vraag:

Vraag 1
Is het College bereid om alsnog te gaan zorgen voor een 2e ontsluiting van Duingeest en aan de Provincie de kwestie voor te leggen en na te gaan onder welke condities de Provincie akkoord gaat met ontsluiting op de nu nog provinciale weg?

Antwoord 1
De stelling dat er meer woningen zijn gebouwd in Duingeest is n iet correct. Er worden totaal 258 woningen gebouwd in Duingeest en dat zijn 18 woningen minder dan de 276 woningen die in eerste instantie waren bedacht. De provincie is opnieuw benaderd en zij handhaaft haar besluit.

De provincie wenst geen tweede ontsluiting op de N211 toe te staan. Dit heeft te maken met de korte afstand (circa 500 meter) tussen de rotonde N211-Vlotlaan-Zeereep en de rotonde N211-Kon. Julianaweg. Te dicht op elkaar aanwezige kruispunten zorgen namelijk voor een onrustig verkeersbeeld en zorgen voor negatieve beïnvloeding van zowel doorstroming als verkeersveiligheid. Daarnaast tonen verkeerstellingen , die eerder zijn gedaan, aan dat het aanleggen van een tweede ontsluiting niet noodzakelijk is.

Wel staat er nog steeds een afspraak met bewoners, dat zodra de negen woningen die op dit moment worden gebouwd aan de Platschelp gereed zijn, er opnieuw verkeerstellingen zullen worden gedaan (Dit zal in de eerste helft 2023 zijn). Het is dan wel noodzakelijk dat de nieuwe bewoners van dat plandeel de woning bewonen. Dit omdat busjes van aannemers een verkeerd beeld kunnen geven van het aantal auto’s dat gebruik ma akt van de reguliere ontsluiting.

 

Reacties (12 reacties geplaatst)

Wat een onzin. Er zijn helemaal geen problemen met verkeer. Het is nooit druk. Ik denk dat de tweede uitgang meer problemen dan nu doordat men anders gaat rijden.
Ik weet dat in de tijd van de crisis, alle rioleringen eruit zijn gehaald, en kleinere kavels zijn gemaakt.
En Patrick, er was eerst een rotonde ingetekend, en de speeltuin/skatebaan, is gelegen op een hoek, als het goed is, heb je al minder vaart, maar zeg jij maar waar die dan tot zijn recht komt, en instemming van de bewoners
Denk dat 1 ontsluiting in principe voldoende is. Wat natuurlijk apart is, dat van te voren bekend was dat er maar 1 ontsluiting zou komen. Waarom je dan als projectontwikkelaar en gemeente de grootste speeltuin/skatebaan precies naast de enige uitgang bouwt is mij een raadsel.
Ik heb mijn tuin verkocht!
En zit nu aan de Gantel, gaat best zo hoor! :)
Er is naast het schuifhek al een 2e ontsluiting voor fietser richting de parallelweg. Die kan in geval van calamiteiten ook gebruikt worden door auto’s (als de paal verwijderd wordt).

Ik heb ook nog nooit een langere file gezien dan een paar auto’s.

En de hardrijders zijn voornamelijk bewoners en een enkele pakjesbezorger.
En met de nieuwe drempels die ze hebben aangelegd moet je goed je best doen om hard te rijden…
De bewoners van de wijk gingen zelf ook niet veilig om met de extra toegang toen die nog open was. Telkens over de doorgetrokken streep de wijk in ipv even via de rotonde omrijden. Verder merk ik ook nooit iets van grote drukte in de wijk. Het is daar altijd heel rustig. Dus hele grote problemen behalve een stukje omrijden lijken mij er niet te zijn.
Emotionele reactie, Gerrit... zelf geen woning toegewezen gekregen of kan je het niet betalen?
Er is een kans dat het hek verdwijnt, maar je kan wel zeggen, bewegingen uit de wijk, er spelen meest pas kinderen zeker na 9.00 uur s.morgens.
En er zijn meerder speeltuinen in de wijk, daar rijden de auto,s ook langs
En het hek bij de ISW is er alleen gezet na bezwaren uit de wijk, die waren bang dat er teveel fietsers door de wijk zouden komen.
Ik denk ook niet dat het gaat om de file in/uit de wijk.
Meer het aantal bewegingen in de wijk, met bijbehorende risico's van spelende kinderen, notoire hardrijders en ouders die te laat vertrekken....

Gaat dat hek trouwens niet uiteindelijke weg zodra de drie villa's eindelijk worden opgeleverd?
Zo zo!
Wat is een file?
2 auto's achter elkaar, richting de BSO?
Het meest on ogenlijke wijk van heel het Westland!!
Doe daar toch geen moeite voor.
Om er een uitrit vanuit de wijk te realiseren zou oplossing nog zijn dat er tussen de rijbanen een hek geplaatst werd, vergelijkbaar in Naaldwijk bij het ISW College.
Verkeer uit de wijk moet dan naar de rotonde Monsterseweg/Kon. Julianaweg om de wijk uit te gaan, en om de wijk in te gaan eerst naar de rotonde s-Gravenzandseweg/Emmastraat
Want ook op dat stuk wordt er gereden als achterlijke.
Maar ook dat hek zie ik niet gebeuren.
Zit je als partij in het college, kan je dit niet oplossen, dan stel je weer als vanouds vragen, dan denken sommigen mensen dat er wat gebeurt, helaas pindakaas.
Maar is ook een overbodige vraag, ik woon er vlakbij en mij isnog nooit opgevallen dat er een file is om de wijk uit te komen.
En als er wat gebeurt , kan het schuifhek zo open, of als noodgeval over het fietspad.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.