Geen aanpassing voor lijndienst in 's-Gravenzande

College Westland

's-Gravenzande 30.03.2022 - Op 12 december 2022 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake dat de bushalte aan de Koningin Julianaweg te ver ligt van de Rijnvaart.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Bij de WV fractie komen geregeld de nieuwe bewoners van Rijnvaart en ook bewoners van de Rijnvaartweg en de bijbehorende straten. Zij beklagen zich allen erover dat de bushalte aan de Koningin Julianaweg veel te ver verwijderd is en de loopafstand 1,2 kilometer is. Met name mensen met een beperking worden hierdoor enorm beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Een goed openbaar vervoer moet ook op- en uitstapplaatsen hebben dichtbij woonwijken. Ten onrechte is daar bij het plan Rijnvaart geen rekening mee gehouden. Deze kwestie hebben we al eens eerder aan de orde gesteld, maar het is niet echt te begrijpen voor de betreffende inwoners dat hier niets aan gebeurt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het College bereid om alsnog te bezien in welke gevallen bus op- en uitstapmogelijkheden zouden moeten zijn, wil men zich houden aan de geldende norm van 400 meter afstand tussen woningen en de op- en uitstapplek?

Antwoord 1
Overleg heeft plaatsgevonden met EBS. Op grond van de huidige concessie die EBS in opdracht van de MRDH uitvoert, ziet EBS geen mogelijkheid om de lijnvoering hier nu te veranderen. De totale reistijd wordt hierdoor langer, waardoor aansluitingen op andere buslijnen niet meer mogelijk zijn, de reistijden voor busreizigers toenemen en de kosten toenemen. Een goede mogelijkheid kan in deze situatie de Regiotaxi bieden die onder meer voor dit soort situaties bedoeld is.

Vraag 2
Bij nieuwe woonwijken moet daar beter op gelet worden. Gaat het College dat ook daadwerkelijk doen?

Antwoord 2
Bij nieuwe woonwijken wordt hier op gelet. Hiertoe vindt afstemming plaats met onder meer de vervoerders en de MRDH. Door de omvang van Westland en de verspreid liggende dorpen en bebouwing kan echter binnen de huidige concessie niet altijd aan de geldende norm worden voldaan. Bij grotere afstanden kan onder meer de fiets of de Regiotaxi een oplossing bieden

Reacties (10 reacties geplaatst)

Lekker overal huizen bouwen in het westland en de oude
dorpskernen nog mer belasten. Bussen allemaal boodschappen doen. Zorg dat al deze voorzieningen buiten de oude dorpskernen plaatvind
Geldende norm van 400 meter afstand tussen woningen en de op- en uitstapplek?
Daar voldoet bijna geen enkele Westlandse dorpskern aan. Naaldwijk uitgezonderd dan.
Waarom dan alleen over 's-Gravenzande beginnen?
Er word geopperd dat je dan de regio taxi kan nemen lieve mensen dat is nog erger dan jullie buslijn.
@Bus, wat wil je nu eigenlijk zeggen?
Voor aanvang van de werkzaamheden aan de rotonde bij het tankstation/Welkoop kwam er een bericht dat de bushalte Edisonstraat (tijdelijk) v erplaatst zou worden naar de Wattstraat. Nou, je kunt zoeken tot je een ons weegt, maar die tijdelijk bushalte was in de Wattstraat nergens te vinden. Wat blijkt? De tijdelijk bushalte is gesitueerd op de hoek Einsteinstraat/Marconistraat! Lekker duidelijk allemaal!
Peter de slimste denk die toen ging er nog een door monster maar nu door een paar zure bommen waar onbegrijpelijk naar geluisterd is niet meer
Er is nog niet eens een voetpad en de weg behoort daareven 50 km/h zone te zijn het is nu namelijk binnen de bebouwde kom.
Al die ergernis is te danken aan de vorige gemeenteraad die wel hun zakken Hebben gevuld maar niet de infrastructuur hebben aangepakt .
Auto kopen
Dat weet je toch als je daar een huis koopt, pak de fiets en rijd naar de bushalte.
Vanaf de Fluwijn naar de Brug is het 700 meter lopen.
Trouwens net als de groenvoorziening is het ov ook waardeloos in Westland.
Ja terecht en nu graag die bus terug in monster voor ons senioren ipv de oren te laten hangen naar die lui daar wat nuet waar is wij moeten van uit het centrum helemaal naar de emmastraat belachelijke zooi dit

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.