Geen aparte namen voor fietspaden bij hoofdwegen

College Westland

Westland 28.09.2018 - Op 15 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het nader benoemen van fietspaden in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om het fietspadennet in Westland te bezien en daar namen aan te geven?

Antwoord 1

Momenteel worden alle nieuwe fietspaden (indien nodig, niet naast een hoofdweg gelegen) en onbenoemde (losliggende, niet naast een hoofdweg gelegen) fietspaden die geconstateerd worden door het college benoemd.

Vraag 2

Is het College bereid om vorenstaand specifiek stuk fietspad de hiervoor genoemde naam te geven?

Antwoord 2

Het college hanteert het beleid dat indien fietspaden langs een openbare hoofdweg gelegen zijn, dat deze automatische de naam van de hoofdweg krijgen. In betreffende situatie is het fietspad gelegen naast de hoofdweg de Wippolderlaan en is ook als zodanig vindbaar. Daarom behoeft dit fietspad geen aparte naam.

Vraag 3

Kan het College aangeven dat als fietspaden benoemd worden, wat de kosten daarvan zijn?

Antwoord 3

Indien alle fietspaden in Westland apart benoemd dienen te worden, betekent dit dat er per fietspad onderzoek dient plaats te vinden naar de geschiedenis, omgeving e.d.. Dit onderzoek gaat gepaard met meer arbeidsuren vanuit de ambtelijke organisatie en de commissie Naamgeving.