Geen beter alternatief voor afsluiting Rijnvaartweg

College Westland

's-Gravenzande 24.05.2023 - Op 18 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de afsluiting gedurende langere tijd van de Rijnvaartweg tussen ‘s-Gravenzande en Naaldwijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
ONW heeft kenbaar gemaakt dat gedurende langere tijd de Rijnvaartweg in ‘s-Gravenzande wordt afgesloten. Aangegeven wordt tot in ieder geval 1 juli en mogelijk langer. Goed natuurlijk dat de weg veiliger wordt gemaakt. Niet goed is de afsluiting.

Overigens is de berichtgeving vanuit ONW niet echt duidelijk. Bekend is dat behalve bij bruggen het niet echt nodig is dat wegen totaal afgesloten worden. Ook helpt het als de werkzaamheden op bepaalde delen van de dag plaatsvinden. Is dat alles wel voldoende bekeken om totale afsluiting te voorkomen. Niet alleen bespaart dat omrijden, maar voorts wordt voorkomen dat elders in Westland het veel drukker wordt omdat het verkeer ergens naartoe moet.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

Vraag 1
Heeft ONW/de gemeente wel voldoende bekeken of er geen betere alternatieven zijn voor de thans voorziene algehele afsluiting?

Antwoord 1
Ja, de gemeente en ONW hebben gezamenlijk nauwkeurig bekeken hoe de reconstructie van de Rijnvaartweg het beste kan aangepakt worden. Een ander alternatief is niet mogelijk en zal waarschijnlijk ook een langer tijdsbestek met zich meebrengen. Een complete afsluiting is in verband met veilig werken wenselijk.

Vraag 2
Het College dient in toekomstige gevallen veel beter op te letten bij dit soort wegwerkzaamheden en daarbij te betrekken de vraag hoe de minste hinder kan worden veroorzaakt om het toch al overbelaste Westlandse wegennet zoveel als mogelijk te ontzien. Is het College daartoe bereid?

Antwoord 2
Er vindt altijd een afweging plaats tussen de te verrichten wegwerkzaamheden en de hinder voor de omgeving.

Reacties (8 reacties geplaatst)

Wat een nutteloze vragen. Die antwoorden hadden ze toch zelf ook wel kunnen bedenken. Zonde van de tijd en moeite.
Beste MissUnderstood,
Ik denk dat die ene plaatselijke politicus een béétje teveel "eer" krijgt in uw betoog.
En als dan over een of twee jaar de nieuwe woonwijk klaar is kunnen ze opnieuw beginnen. Altijd makelijk als ambtenaar als het geld niet van je zelfs is. Misschien eerst nadenken voordat je een besluit neemt.
Anouschka, dat kippeneieren kun je toch wel fietsen?
Koop ik net voor een half miljoen een 5 onder 1 kap woning in zand en honing moet ik straks een half uur met de auto om frietjes bij de boerenwoning te kunnen halen.
Helemaal goud toch! Met zijn allen de alternatieve routes zoeken, zie dit als een soort kers op de taart na de Kon. Julianaweg. Misschien kan men het stuk Kon. Julianaweg van het tankstation tot het zwembad dan vanaf 1 juli of mogelijk later aanpakken tot het einde van het jaar.
Wordt tijd dat WV toetreed tot het college, dan zitten ze in de voorbereiding, en kunnen ze het beter aansturen
Gelukkig is er nog één plaatselijke politicus die wakker & alert is en ten volle begrijpt hoe plaatselijk bestuur een brug kan maken naar de gemeentelijke inwoners. Dát is hoe je draagvlak creëert. Blijf in gesprek, en laat 's tot je doordringen dat een gesprek twee(2)richtingsverkeer is. Dus niet één of ander opgelezen webinar wat je als politiek bestuur overlaat aan commerciële derden, waaruit dan de foute conclusie getrokken wordt dat er hoor- en wederhoor met inwoners is geweest. Of een voor-de-vorm-participatie-project starten om daarna doodleuk aan alle input voorbij te gaan zodat je op misleidende wijze ongewenste plannen door kunt drukken. Inwoners die er op dagelijkse basis aan blootgesteld worden hebben vervolgens het nakijken.
Dat is geen betrokkenheid, en het heeft ook niets met een democratisch gedachtengoed te maken. Het is niets anders dan een autocratische werkwijze. Ik geef toe: moeilijk aantoonbaar, maar onderschat de intelligentie van je inwoners niet. Gelukkig is er nu iemand die het op een andere manier probeert. En ja, uiteraard is het nog mooier als dit op voorhand in goede banen geleid kan worden. Maar ik voel me in ieder geval wel meer gehoord, gezien en begrepen. En dat is bemoedigend.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.