Geen buitensporige vogelsterfte langs Westlandroute

College Westland

Naaldwijk 07.06.2018 - Op 18 mei 2018 heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over aangereden vogels langs de Westlandroute.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om op zeer korte termijn, dat wil zeggen vandaag of morgen, in te grijpen en daadwerkelijk maatregelen te nemen zodat verder dierenleed langs de Westlandroute voorkomen wordt?

Antwoord 1

Bij de provincie is navraag gedaan over het aantal aanrijdingen met dieren op de Westlandroute. Dit omdat het een provinciale weg betreft, derhalve is het beheer een verantwoordelijkheid van de provincie. Het aantal aanrijdingen op het nieuwe deel van de Westlandroute blijkt niet hoger te liggen dan het algemene beeld van aanrijdingen op dergelijke wegen.

Vraag 2

Is het College bereid om nu eindelijk eens te komen met goede instructies, die dan in overleg met de dierenambulance en de politie tot stand komen en ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, zodat in gevallen als deze direct opgetreden kan worden zonder dat daarvoor vragen van een politieke partij nodig zijn?

Antwoord 2

De provincie controleert dagelijks de wegen en ruimen direct de zaken langs de weg op, waaronder de kadavers van aangereden dieren; waarbij niet wordt bijgehouden hoe vaak dit in navolging van vragen van politieke partijen wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente Westland afspraken gemaakt met de dierenambulance. Alle aangereden dieren die zij in gemeente Westland vinden, worden meegenomen.