Geen campus voor arbeidsmigranten in Westland

College Westland

Westland 12.10.2018 - Op 22 juni 2018 heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over een campus voor Oost-Europeanen in Westland naar het voorbeeld van Waalwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt. 

Inleiding
In Waalwijk is er een primeur, in zoverre dat daar een eerste grote campus voor Oost-Europese arbeidsmigranten is geopend. Het is een gebouw bestaande uit vier verdiepingen met twee- en vierpersoonsstudio’s en de kamers zijn volledig ingericht. In totaal kunnen er 400 arbeidsmigranten wonen. Er zijn wasserettes en een gemeenschappelijke ontspanningsruimte. Uitbreiding naar nog meer kamers is mogelijk.

Het is bekend dat Westland Verstandig graag wil zien dat op een perceel waar nu glastuinbouwbestemming op rust en wat goed gelegen is, dus niet al te ver van één van de kernen, een dergelijke voorziening gecreëerd wordt. De naam campus geeft bovendien alleen al de nodige allure aan een en ander. 

Collegevragen inzake toeslagen voor senioren

Vraag 1

Ziet het College kans om een campus voor arbeidsmigranten in Westland te faciliteren en ondernemers en ontwikkelaars uit te nodigen om een dergelijke campus te realiseren?

Antwoord 1

Het Ontwikkelkader, dat de raad op 18 september 2018 unaniem heeft vastgesteld, faciliteert grootschalige locaties zoals in Waalwijk. Het Ontwikkelkader maakt ook een duidelijke keuze voor ontwikkelende partijen.

Vraag 2

Is een dergelijke campus ook geen voortreffelijk idee voor Westland daar we dan naast de Horti Campus ook een arbeidsmigrantencampus hebben en de nodige faciliteiten aldaar kunnen worden gecreëerd?

Antwoord 2

Zie antwoord 1.

Vraag 3

Ziet het College hier geen kans om met één perceel, bijvoorbeeld van 3 ha, direct het arbeidsmigrantenhuisvestingsprobleem op een goede wijze op te lossen?

Antwoord 3

Het college kiest niet voor een klein dorp met 2.000 (of meer) bedden op één plek, maar voor spreiding van locaties over Westland met maximaal 350 bedden, zoals vastgesteld in het Ontwikkelkader.