Geen directe oplossing voor drukke kruising Geestweg

College Westland

Naaldwijk 12.09.2018 - Op 12 maart heeft de fractie VVD Westland collegevragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie op de Geestweg bij de Secretaris Verhoeffweg

en het ontbreken van een speeltuintje.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het college het met de fractie van VVD Westland eens dat de onveilige verkeerssituatie aan de Geestweg alsmede aan de kruising Geestweg – Secretaris Verhoeffweg onwenselijk is en dat de veiligheid van kinderen en andere weggebruikers voorop staat?

Antwoord

1 Ja, er is een toename van verkeer door de Geestweg. Na openstelling van de 2e ontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk Woerdblok, maken veel weggebruikers gebruik van de route Geestweg – Secretaris Verhoeffweg. Hierdoor ontstaan op de kruising Geestweg – Secretaris Verhoeffweg wachtrijen waardoor onoverzichtelijke situaties ontstaan.

 

Vraag 2

Wat kan het college doen om deze onveilige situatie zo snel mogelijk op te lossen en binnen welke termijn ?

Antwoord 2

De situatie is complex waardoor snelle oplossingen niet mogelijk zijn. Om ad-hocmaatregelen te Voorkomen, worden de verkeersstromen eerst gemeten en onderzocht om te bepalen welke verkeersmaatregelen het meeste effect kunnen hebben om de verkeersveiligheid op het kruispunt Geestweg – Secretaris Verhoeffweg te verbeteren.

Vraag 3

Zijn er verkeersbelemmerende maatregelen mogelijk zoals een waarschuwingslicht /stoplicht , een zebrapad of drempels?

Antwoord 3

Zie beantwoording vraag 2.

Vraag 4

Kan er een speeltuintje in de directe omgeving van de Geestweg gerealiseerd worden?

Antwoord 4

Er is in de openbare ruimte geen ruimte beschikbaar voor een speeltuin. Een initiatief om na de sloop van het oude schoolgebouw en bouw van nieuwe woningen in de Hendrik van Naaldwijkstraat ruimte voor een speeltuin te creëren is niet haalbaar gebleken.