Geen extra parkeervakken bij de Bereklauw

College Westland

Naaldwijk 06.12.2019 - Op 15 oktober zijn collegevragen gesteld door de fractie Westland Verstandig over parkeerboetes aan de Bereklauw (wijk Opstal) te Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vragen

1. Is het vorenstaande bij het College bekend en wie organiseert dit?

2. Kunnen onze BOA’s niet beter andere zaken doen dan dit soort kwesties, zeker nu er een tekort aan zinvolle handhaving elders is?

3. Is het College bereid om de parkeerplaatsen alsnog met een P te markeren zodat er wel geparkeerd kan worden en is het College bereid om te bezien waarom sedert 38 jaar ineens gebroken wordt met de bestaande situatie?

Antwoord

Het College van B&W is niet met elke individuele bekeuringssituatie bekend. De Boa treedt op tegen kleine ergernissen, overlast en andere feiten die de leefbaarheid aantasten.

Parkeren buiten de vakken in een woonerf kan tot onveilige situaties leiden doordat bijvoorbeeld hulpdiensten moeilijk ter plaatse kunnen komen. Daarom kan daar ook op gehandhaafd worden. Er is in dit geval eerst een waarschuwing gegeven alvorens er bekeurd is. Het college is niet voornemens om deze ruimte te bestempelen als parkeerplaats.