Geen natuurspeeltuin bij Molenslag

College Westland

Monster 16.05.2018 - Op 6 april heeft de fractie LPF Westland collegevragen gesteld over een natuurspeeltuin op het terrein van voormalig camping Molenslag.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het college bereid de mogelijkheid tot realisatie van een natuurspeeltuin in Westland op de locatie van de voormalige camping “de Molenslag” aan de Rijnweg in Monster te onderzoeken?

Antwoord 1

Nee

Vraag 2

Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

De locatie van de voormalige camping is ingericht als kalkarm grijs duin, met bijzonder kwetsbare vegetatie. Het gebied is door de Natura 2000 status beschermd. Vanwege het kwetsbare ecosysteem mogen mensen het gebied niet in, want zelfs geringe betreding kan de vegetatie verstoren.

Vraag 3

Indien de locatie Molenslag niet mogelijk is, ziet het college dan elders aan de kust kansen voor een dergelijke voorziening?

Antwoord 3

Over enkele weken wordt in de Groene schakel (tussen de Poelzone en de Plas van Alle Winden, op 2 à 3 kilometer afstand van de locatie van de voormalige camping de Molenslag) een avontuurlijke speelplek van ongeveer 8000 m2 aangelegd waar natuurspelen de belangrijkste inrichtingseis is. Deze natuurspeeltuin is goed bereikbaar vanuit ’s-Gravenzande en Monster. Half mei is de inrichting van deze natuurspeeltuin gereed en zal hierover actief worden gecommuniceerd.