Geen ontsluiting voor bedrijventerrein Wateringen

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/03/2020 07:46 - Gewijzigd op 11/03/2020 07:53

Wateringen 11.03.2020 - Op 8 januari heeft college Westland vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over een uitweg voor bedrijventerrein Wateringen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Onze fract ie wordt benaderd door een aantal bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein in Wateringen waaronder Hornbach. Het bedrijventerrein heeft maar één uitgang en de Wippolderlaan staat altijd vast.

Verdachten overval Hornbach voor de rechter

Vraag 1
Is het College bereid om te bezien in hoeverre voor dat deel van het betreffende bedrijventerrein de ontsluiting beter kan worden geregeld zonder dat uitgeweegd mag worden richting de dorpskern Wateringen?

Antwoord 1
Het College heeft in een eerder stadium een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Met dit verkeersonderzoek zijn meerdere mogelijkheden bestudeerd. De uitkoms ten van het onderzoek laten zien dat op een andere manier ontsluiten neveneffecten met zich meebrengt die niet gewenst zijn. Het College ziet geen mogelijkheden om gedurende de piekmomenten het verkeer voor dit gedeelte van het bedrijventerrein sneller af te laten vloeien.