Geen overtreding geconstateerd bij arbeidsmigranten Puccini

College Westland

Naaldwijk 13.03.2019 - Op 20 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie WV inzake overlast van arbeidsmigranten aan de Puccini in Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vragen

- Is de problematiek rondom de Puccini in Naaldwijk het college bekend? Het huisnummer – als dat niet bekend is- is bij onze fractie opvraagbaar. 

- Waarom reageert handhaving niet en waarom wordt het betreffende uitzendbureau niet strakker aangepakt?  

- Wordt het niet tijd at het College eindelijk eens overgaat tot het uitvoeren van het rapport Berenschot en de buurt beschermende voorschriften gaat invoeren voor wat betreft dit soort woningen? 

Collegevragen inzake overlast arbeidsmigranten Puccini

Antwoord

Het college treedt conform de ‘beginselplicht tot handhaving’ handhavend op als er sprake is van overtreding van de wet- en regelgeving. Wij zijn ter plekke gaan kijken en hebben op dat moment geen overtredingen geconstateerd. Handhaving was dus niet aan de orde. 

Het rapport Berenschot heeft betrekking op de handhavingsstrategie bij overtredingen in de glastuinbouwgebieden in Westland.