Geen procedure voor huisvesting statushouders Oostduinlaan/Zandevelt tijdens zomerperiode

Advertorial LPF Westland

's-Gravenzande 20.06.2016 - Afgelopen dinsdag heeft wethouder Weverling na vragen van LPF-Westland toegezegd geen procedure

in gang te zetten tijdens de zomervakantie om te komen tot huisvesting van statushouders op tuinbouwgrond aan de Oostduinlaan (direct naast de woonwijk Zandevelt) in 's-Gravenzande!

Het besluit over de plaatsing van statushouders wordt wel binnenkort verwacht. Mocht het college haar plannen daadwerkelijk willen uitvoeren dan zal LPF-Westland voor de omwonenden een voorlichtingsavond houden om hen voor te lichten welke formele mid-delen voorhanden zijn om hier bezwaar tegen aan te tekenen.

Hou hiervoor de site van LPF-Westland en onze sociale media goed in de gaten!

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer

Fractievoorzitter

Advertorial