Geen verandering bij fietspad Wollebrand

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/05/2021 10:02 - Gewijzigd op 16/05/2021 14:54

Honselersdijk 16.05.2021 - Op 9 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de onveilige passage bij het fietspad aan de Wollebrand.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om eventueel samen met Delfland ervoor te zorgen dat het hiervoor genoemde knelpunt voor fietsers en wandelaars wordt weggenomen?

Antwoord 1

Het rechtdoor trekken van het fietspad zal tot gevolg hebben dat de snelheid op het fietspad hoger wordt. Dit geldt met name voor gebruikers van elektrische fietsen en wielrenners. Door het grotere snelheidsverschil, dat dan ontstaat met wandelaars, wordt h et risico op ongevallen verhoogd. Daarnaast komt een nieuwe kruising te dicht bij de brug te liggen. Fietsers komen vanwege het hoogte verschil van de brug en hebben daardoor ook meer snelheid bij het naderen van de kruising waardoor hier een nieuw conflictpunt ontstaat. Omdat het overzicht in de huidige bocht wordt beperkt door het aanwezige groen worden de aanwezige knotwilgen flink gesnoeid.

Hiermee worden de zichthoeken op de bocht verbeterd wat de verkeersveiligheid ten goede komt. De aannemer, die ter plaatse van het gemaal werkzaamheden uitvoert, wordt benaderd om gedurende de bouwactiviteiten met het oog op verkeersveiligheid maatregelen te treffen. Tevens dient opgemerkt te worden dat er ook sprake is van een onveilige situatie door het gedrag van fietsers die de bocht afsnijden.