Geen wachtlijst voor dagopvang dementerenden

College Westland

Westland 16.04.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft B&W vragen gesteld over dagopvang van dementerenden in 's-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Waarom wordt dit soort initiatieven niet serieuzer genomen en wordt niet met betrokkenen verder overleg gevoerd omtrent de mogelijkheden en wordt niet positief meegedacht?

Antwoord 1
Initiatieven van zorgaanbieders, om in een bewoond privéwoonhuis de groepsbegeleiding voor dementerenden te organiseren, worden door ons college bijzonder serieus genomen. Er zijn verschillende overleggen geweest over de mogelijkheden.

Vraag 2
Waarom wordt niet naar de situatie gekeken welke inhoudt dat de huidige eigenaresse eveneens dementerend is, op maandag, woensdag en vrijdag nergens terecht kan en nu door haar echtgenoot dit prijzenswaardige initiatief genomen wordt? Waarom wordt dit niet met open armen ontvangen?

Antwoord 2
Er zijn geen wachtlijsten in Westland voor dagopvang voor mensen met dementieproblemen. De eigenaresse van de woning kan 6 dagen in de week bij één van de ontmoetingscentra voor groepsbegeleiding voor dementerenden terecht. Dat kan bijvoorbeeld in de Naaldhorst in Naaldwijk (6 dagen in de week) of de Kornalijn in ’s-Gravenzande (5 dagen in de week). De zorgtuinderij in Wateringen heeft momenteel een aantal dagen in de week plaats.

Collegevragen over initiatief opvang voor dementerenden

 

In dit specifieke geval gaat het om de vraag of gemeente Westland professionele zorg van kwetsbare, dementerende ouderen in een bewoond woonhuis voor derden kan en wil financieren. Belangrijk bij het antwoord op deze vraag zijn een aantal aspecten. De betreffende zorgaanbieder heeft geen ervaring met groepsbegeleiding voor dementerenden. Daarnaast is de zorgondernemer weliswaar voornemens om de bewoner te contracteren om toegang tot zijn woonkamer door te “leveren” na een opzeg termijn. Maar wat gebeurt er met de dementerenden als de privésituatie verandert? Het is belangrijk voor deze kwetsbare ouderen dat de zorg altijd  in een stabiele omgeving gecontinueerd kan worden.

Vraag 3
Een probleem volgens het College zou ook de bestemming van de woning zijn, zijnde een woonbestemming en daar zou dit gebruik niet in overeenstemming mee zijn. Is dit echt het argument wat uw College gebruikt heeft?

Antwoord 3
Professionele zorg voor mensen met ernstige beperkingen hoort thuis op een neutrale locatie met een maatschappelijke bestemming en niet op een locatie van een privéwoonhuis met een woonbestemming. Dit is een uitgangspunt dat in heel Nederland gebruikelijk is. De kwaliteit van de zorg, de toegang tot de zorg en de continuïteit van de zorg moet altijd in een stabiele omgeving gegarandeerd zijn op een neutrale voor iedereen toegankelijke locatie.

Vraag 4
Waarom wordt dit soort initiatieven niet eveneens in de vorm van een pilot mogelijk gemaakt? Nogmaals de zorg op maat is in dit initiatief betrokken en een algemeen gewaardeerd en erkend zorgbureau zal die zorg op maat leveren. Inmiddels hebben zich al de nodige vrijwilligers ook aangediend om naast professionele krachten de opvang te gaan verzorgen. Is dit alles bij uw College bekend?

Antwoord 4
Als Westlandse samenleving staan we aan het begin van een verkenning van het zorglandschap. Daarin is het doen van pilots belangrijk en worden als waardevol door het college beschouwd. Groepsbegeleiding voor dementerenden in de vorm van een ontmoetingscentrum is niet vernieuwend, maar een al tot een zeer effectief gangbaar systeem ontwikkeld binnen onze gemeente. Ontmoetingscentra zijn ingebed in onze “keten dementie”. Een van de zeer effectieve instrumenten is dat er een speciaal en divers programma is voor mantelzorgers. Innovatie is dus voor dit initiatief niet aan de orde. Het college zet zich proactief in om dit initiatief met professionele zorg voor dementerenden mogelijk te maken in een neutrale omgeving.

Vraag 5
Is dit nou niet ook een typisch voorbeeld van een initiatief wat in aanmerking komt voor een uitkering uit het Innovatiefonds? Gaat de wethouder haar toezegging gestand doen dat ook in 2015 weer geld beschikbaar komt voor dat fonds en waarom wordt dit soort initiatieven daar dan niet toe gerekend?

Antwoord 5
De zorg die geboden wordt is niet vernieuwend en past binnen de bestaande dagopvang voor dementerenden in de vorm van ontmoetingscentra. Wij hebben overigens geen toezegging gedaan om in 2015 opnieuw een innovatiefonds open te stellen.

Vraag 6
Kort en goed: Waarom honoreert uw College dit initiatief niet? Op zijn minst is dit een pilot waard;

Antwoord 6
Zie antwoord 4

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,                     de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak