Geheimhouden asbestdossier in verband met schadeclaim € 3,5 miljoen

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/01/2016 08:14 - Gewijzigd op 11/01/2016 08:38

Wateringen 11.01.2016 - Al maanden wordt, naar aanleiding van de zeer grote brand aan de Poeldijkseweg in januari 2015, het asbestdossier

in de Westlandse gemeenteraad geheim gehouden. Maar waarom eigenlijk?

Navraag bij de woordvoerster van gemeente Westland leverde vrijdag de volgende reactie op;

'Wat de geheimhouding van het asbestdossier betreft: Dat is noodzakelijk met het oog op de civielrechtelijke procedure in verband met het verhalen van de kosten op de eigenaren van het afgebrande pand. Het gaat om een claim van € 3,5 miljoen. Het geven van openheid weegt niet op tegen het financiële belang van onze gemeente.'

De twee grootste oppositiepartijen, LPF Westland en Westland Verstandig zijn tegen geheimhouding. Zij verklaren het volgende;

 

'Bij de behandeling hebben wij gestemd tegen de geheimhouding. Wel met stemverklaring dat de paar pagina's die echt geheim moeten blijven dat ook moeten blijven. Daar zitten we nog steeds zo in dus maak 99,9% gewoon openbaar,' zo laat fractievoorzitter Dave van der Meer weten.

 

Fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig;

'Volgens mij worden er meerdere administratieve procedures gevoerd in het kader van de lasten onder dwangsom.

Een civiele procedure was enkel nodig vanwege de gelegde beslagen. Overigens wordt niet verwacht dat die beslagen enig bedrag zullen opleveren. Daarnaast wordt er een civiele procedure gevoerd tegen de verzekeringstussenpersoon van Piket daar deze verzuimd zou hebben in de negentiger jaren Piket zich te laten verzekeren tegen milieuschade.

Ik ken het geheime dossier bestaande uit twintig ordners. Het hele dossier wordt geheim gehouden, dus ook alle rapporten over de inspecties van het openbaar gebied en de percelen. Welke stukken Piket c.s. zouden kunnen gebruiken in een procedure in hun voordeel is niet duidelijk. Ik zie die stukken in ieder geval niet bijgevoegd worden. Of nu alle correspondentie en appjes tussen ambtenaren tot het dossier gerekend moeten worden vraag ik mij af, maar die zitten er wel bij.

Voorts gaat het in de procedures ook over waarheidsvinding. Het achterhouden van stukken past daar niet, zeker niet voor een overheidslichaam dat procedeert. In dit verband zij erop gewezen dat de specificatie van het bedrag van € 3.5 miljoen te lezen valt in het openbare raadsvoorstel en -besluit.

Het door de gemeente gebruikte argument voor geheimhouding deugt dan ook niet en wordt ook op geen enkele wijze onderbouwd. Ik heb dat al meerdere malen in de Raad ter sprake gebracht, maar geen enkele raadsfractie maakt zich daar druk over. Ik vind dat het gehele dossier -behoudens wellicht wat persoonlijke appjes en correspondentie van tussen ambtenaren- vrijgegeven moet worden. Dat geldt zeer zeker voor de milieurapporten, opdrachten aan derden die de gemeente gebruikt heeft bij de uitvoering en ook de adviezen zoals die in de loop van het traject aan de gemeente gegeven zijn.'