Gemeente gaat opknappen speeltuin niet betalen

College Westland

Naaldwijk 29.05.2015 - De fractie Progressief Westland heeft het college in april vragen gesteld over het onderhoud van een speelplaats in Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Inleiding van de fractie

Bewoners van de Hendrik van Naaldwijkstraat en Gerrit van Heemskerkstraat in Naaldwijk zijn een handtekeningenactie begonnen voor een nieuwe speeltuin in hun wijk. De oude speeltuin heeft zijn langste tijd gehad. Er zitten scheuren in de glijbaan en ook het klimrek is gammel.

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2013 heeft Progressief Westland een motie ingediend om een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het opvangen van calamiteiten bij het onderhoud van speelplaatsen en beschikbaar te stellen voor initiatieven vanuit de bevolking om speelplaatsen te realiseren. Deze motie werd unaniem aangenomen.

 

Vraag 1

Kan het college het noodzakelijke onderhoud voor deze speeltuin uit bovenstaande reservering betalen?

Antwoord 1

Nee, het ingestelde calamiteitenfonds voor speelvoorzieningen is bedoeld om speeltoestellen op gemeentelijke speelplaatsen, die het einde van hun levensduur hebben bereikt, te kunnen vervangen als de wens daartoe bestaat. De hier bedoelde speelplaats is eigendom van woningcorporatie Vestia.

Uit navraag bij Vestia blijkt dat de mankementen dit jaar nog worden verholpen en dat de onveilige punten worden aangepakt. Daarnaast bekijkt Vestia of er voor een uitbreiding van de speeltuin, waar door de bewoners om is gevraagd, ruimte kan worden vrijgemaakt in de begroting voor 2016. Omdat wij het belang van goede en veilige speelvoorzieningen inzien houden wij een vinger aan de pols en zoeken indien nodig opnieuw afstemming met Vestia.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Voor de beantwoording van deze vraag/vragen is circa 4 uur ambtelijke inzet gepleegd, wat resulteert in € 528,00 loonkosten. Er zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.