Gemeente gaat snelheid meten op Poeldijksepad

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/09/2020 15:25 - Gewijzigd op 16/09/2020 15:38

Poeldijk 16.09.2020 - Op 4 augustus heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over inrichting van het Poeldijksepad.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Onze fractie is benaderd door een aantal omwonenden van het Poeldijksepad die erop wijzen dat het Poeldijksepad voor fietsers niet veilig is. Op het Poeldijksepad zijn rode en gemarkeerde suggestiestroken aangebracht en men zou graag zien dat er afbeeldingen van een fiets daarop aangebracht worden. Ambtelijk is dit blijkbaar al besproken en het zou een goed idee zijn, maar het is er nog niet van gekomen blijkbaar.

Voor het Poeldijksepad bestaat de wens tot strakkere controle op de 60 km die daar gereden mag worden. Tenslotte geeft men aan dat de duiding van de entree van het 30 km-gebied in het wegdek net over de brug bij Poeldijk, niet goed zichtbaar is bij het oprijden vanwege de brughoogte. Een en ander zou beter moeten worden aangegeven. Kan daar naar gekeken worden.

Vraag 1

Is het College bereid om het Poeldijksepad aan te passen zoals hiervoor is aangegeven?

Antwoord 1
Het Poeldijksepad is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg met een 60-km regime. Omdat de huidige wegbreedte van het Poeldijksepad niet voldoende is om vrij liggende fietspaden of fietsstroken aan te brengen zijn er fietssuggestiestroken aangebracht. Het gemotoriseerd verkeer zal bij passeren van tegemoetkomend verkeer gebruik moeten maken van de fietssuggestiestrook wat door fietsers als onveilig wordt ervaren. Het aanbrengen van fietsinsignes op de fietssuggestiestrook weerhoudt het gemotoriseerd verkeer er niet van om er gebruik van te blijven maken. Het onveilige gevoel bij fietsers wordt daarmee niet weggenomen.

Vraag 2
Is het College bereid een betere controle op te snel rijden in te voeren?

Antwoord 2
Op korte termijn zullen wij snelheidsmetingen uitvoeren om de huidige snelheidsproblematiek op het Poeldijksepad en bij de entree van het 30-km gebied in beeld te brengen. Wanneer uit de metingen blijkt dat er substantieel te hard wordt gereden leggen we dit voor bij Politie. Het controleren op te snel rijdend verkeer is een taak van de politie. Het is verder aan hen om te bepalen of er snelheidscontroles uitgeoefend gaan worden.