Gemeente gaat standplaatsvergunningen markt Poeldijk aanpassen

College Westland

Poeldijk 28.05.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over verkooptijden op vrijdagen ten aanzien van standplaatsen in de kern Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met ons eens dat het behoud van de markt in Poeldijk van maatschappelijk belang is voor de dorpskern Poeldijk, en daarbuiten.

Antwoord 1

Ja, met dien verstande dat hier geen sprake is van een officiële markt, maar van een verzameling standplaatsen.

Vraag 2

Is het college het met ons eens dat het gedogen van verkoop op de markt in de ochtenduren, en daarmee het garanderen van het bestaan van de markt, een goede oplossing is?

Antwoord 2

Na overleg met betrokkenen is ons gebleken dat er geen bezwaar tegen bestaat om de verkoopactiviteiten ook in de ochtenduren te laten plaatsvinden. Daartoe dienen de standplaatsvergunningen te worden aangepast, alsook het parkeerregime ter plaatse. Tot het tijdstip waarop deze aanpassingen gerealiseerd zullen zijn, zal de verkoop op vrijdag in de ochtenduren worden gedoogd.

Vraag 3

Zo niet, is het college bereid om te kijken naar een andere oplossing welke de marktkraamhouders in staat stellen om hun bedrijvigheden te continueren?

Antwoord 3

Zie de beantwoording onder 2.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak