Gemeente geeft gehoor na kaalslag bij Arendshorst

College Westland

Honselersdijk 15.05.2021 - Op 19 maart jl. hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het herstel van de kaalslag

bij het appartementencomplex Arendshorst Honselersdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De Westland Verstandig fractie werd donderdagochtend benaderd door een aantal bewoners van de Arendshorst in Honselersdijk die ons ook filmpjes en foto’s toestuurden. Die voegen we bij deze vraag. De wethouder heeft in de Commissie Ruimte toegezegd dat er geen kaalslag meer zou gaan plaatsvinden in Westland en dat “met verstand” voortaan het beheer van het openbaar groen gedaan zou gaan worden.

 

Gisteren ging het weer fout en wel op een gruwelijke wijze. Wie geeft hier opdracht voor, omdat de mensen in het veld erop aangesproken, aangeven dat zij dit moeten doen. Foto’s vóór de “aanslag” en na de “aanslag” geven duidelijk aan dat de woningen aanvankelijk goed afgeschermd waren met groen, wat de bewoners nota bene zelf deels hebben neergezet en ook jaren is onderhouden met instemming van de gemeente om op die wijze een natuurlijke afscherming te krijgen en ook meer groen in de wijk te krijgen, en nu worden bomen afgezaagd en struikgewassen weggehaald.

Bomen worden omgezaagd zonder kapvergunning, terwijl die wel formeel bezien nodig is. Dit lijkt nergens op en de bewoners zijn ook enorm boos en teleurgesteld in het College van Burgemeester en Wethouders dat dit soort werkzaamheden blijkbaar nog steeds opdraagt en in ieder geval laat uitvoeren.

Vraag 1

Wordt de toezegging nagekomen dat ook het plantsoen bij het appartementencomplex weer in de oude staat wordt hersteld?

Antwoord 1

De afspraken met de bewoners zijn nagekomen .

Vraag 2

Wanneer kunnen de bewoners dat verwachten en waarom wordt dat niet deugdelijk met de bewoners van het appartementencomplex gecommuniceerd

Antwoord 2

Er zijn al afspraken gemaakt met de bewoners over de toekomst van de groenstrook. De bewoners willen de groenstrook in de toekomst graag zelf onderhouden. De gemeente heeft in overleg met de bewoners groenblijvende heesters geplant.