Gemeente geen partij voor klachten over Caiway

College Westland

Naaldwijk 29.10.2020 - Op 24 september hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Klachten Caiway.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Wat gaat het College doen aan de nu al maandenlang durende gebrekkige dienstverlening door Caiway aan onze inwoners?

Vraag 2
Wordt het niet de hoogste tijd dat het College met Caiway verder gaat overleggen over de positie van Caiway in Westland en bewerkstelligen dat ook andere derden toegang krijgen?

Grote DDoS aanval bij Caiway

 

Antwoord 1 en 2
De gemeente is geen partij in deze kwesties. De Autoriteit Consument en Markt en Agentschap Telecom zien erop toe dat de telecomdienstverleners de juiste dienstverlening tegen een eerlijke prijs leveren. Inwoners dienen hun klachten daarom ook kenbaar te maken bij de genoemde instanties. Overigens hebben ook andere marktaanbieders op diverse locaties een positie, maar dat is nog niet overal het geval