Gemeente herstelt beplanting bij Quintus

College Westland

Kwintsheul 03.09.2018 - Op 23 juli 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over geluidsoverlast van het buitenveld handbal Quintus in Kwintsheul.

 

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het college van plan om de daad bij het woord te voegen en te zorgen voor een goede beplanting tussen het Quintus handbalveld en de slootkant grenzend aan de Veterinaire kliniek?

Antwoord 1

Ja, de planning is dat in het plantseizoen 2018-2019 de situatie wordt hersteld. Daarna wordt een hekwerk van 1.2 m hoog langs het tegelpad geplaatst om te voorkomen dat de ballen in de groenstrook rollen.

Collegevragen inzake geluidsoverlast bij Quintus handbalveld

Vraag 2

Kan het college aangeven waarom dit nog niet gerealiseerd is?

 

Antwoord 2

Door weersomstandigheden was afgelopen plantseizoen deze beplanting niet meer leverbaar.

Vraag 3

Kan het college ervoor zorgen dat er zo spoedig een tijdelijke afscherming kan komen tot het moment waarop gelijke bomen en struiken zijn neergezet door de gemeente en deze ook zijn terug gegroeid, zodat de handballers van Quintus én de Veterinaire kliniek veel minder overlast ervaren?

Antwoord 3

Zie antwoord 1, aankomend najaar wordt de situatie hersteld. Tot die tijd worden geen tijdelijke maatregelen genomen.