Gemeente moet haast maken met subsidiepot voor jeugdwerkloosheid

Progressief Westland

Westland 16.10.2014 - Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken roept de gemeenten op snel projecten in te dienen voor een Europees potje voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

Voor de periode tot 2020 is een bedrag van 114 miljoen euro beschikbaar, maar aanvragen kunnen uiterlijk worden gedaan tot 31 oktober. Minister Asscher heeft de wethouders woensdag een mailtje gestuurd om ze tot haast te manen. ''De klok begint te tikken'', waarschuwt de minister. Het gaat om projecten als loonkostensubsidies om jongeren met bijstand aan de slag te helpen, leerwerkplekken en begeleiding om de werkvloer.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

-Heeft de Gemeente Westland een dergelijke subsidieaanvraag gedaan?

Zo ja:

- Welke projecten zijn ingediend?
- Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de inhoud van de ingediende projecten?
- Is er bij de aanvraag samenwerking gezocht met andere gemeenten?

Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans