Gemeente start pilot met bewaakte fietsenstalling bij strand Ter Heijde

College Westland

Westland 14.09.2023 - Op 23 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over fietsendiefstal bij de strandopgangen in de gemeente.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Het lijkt steeds meer alsof fietsen nergens meer veilig geparkeerd kunnen worden, al helemaal niet meer bij de strandopgangen. Dit blijkt ook uit cijfers van de politie: zij zien een toename van fietsendiefstallen bij de strandopgangen.

In Den Haag wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van de beveiligde fietsparkeerplaatsen van Biesieklette. Ook in Westland zouden de mogelijkheden hiervoor onderzocht worden. De zomervakantie begint alleen bijna en dat is juist bij uitstek de tijd dat veel mensen kunnen gaan genieten van het Westlandse strand. Het zou daarom mooi zijn om op korte termijn al maatregelen te treffen om het aantal fietsendiefstallen bij de Westlandse strandopgangen aan te pakken.

Hiervoor zien wie op de korte termijn twee mogelijkheden:

Wellicht is het mogelijk om de fietsenstallingen bij de strandopgangen te voorzien van camerabeveiliging. Onlangs werd ook bekend dat Westland over minder camera’s beschikt dan gemiddeld, dus wellicht zijn hier mogelijkheden. Daarnaast zien wij mogelijkheden om het toezicht te laten doen door Westlanders die onderdeel zijn van het participatietraject. In ruil voor de uitkering die zij ontvangen, zijn zij op grond van de Participatiewet verplicht om een tegenprestatie te leveren en, indien zij deze nog niet leveren, zou deze kunnen bestaan uit het toezicht houden op de fietsenstallingen bij de Westlandse strandopgangen.

Vraag 1
Is het college met ons eens het met ons eens dat de toenemende mate van fietsendiefstal rondom de strandopgangen wel een erg groot probleem aan het worden is in Westland?

Antwoord 1
We zijn bekend met de toenemende mate van fietsendiefstal in Westland. Ook bij de strandopgangen vindt fietsendiefstal plaats. Dit is zeker onwenselijk, omdat wij fietsen als vervoersmiddel graag willen stimuleren en fietsendiefstal daar een negatief effect op heeft.

Vraag 2
Is het college bereid om te bekijken of een met camera’s en/of menselijk toezicht beveiligde fietsparkeerplaats bij de strandopgangen dit probleem kan aanpakken?

Antwoord 2
Daar zijn wij zeker bereid toe. Momenteel is een college- en raadsvoorstel in voorbereiding voor het in 2024 uitvoeren van een pilot met gratis bewaakte fietsenstallingen bij de strandopgang Strandweg in Ter Heijde. De verwachting is dat dit voorstel, inclusief financiële impact, dit najaar wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Vraag 3
Is het college bereid om de mogelijkheden te bekijken of zo’n parkeerplaats bemand zou kunnen worden door Westlanders die deel uitmaken van het participatietraject?

Antwoord 3
Voor de bemanning van de bewaakte fietsenstalling worden momenteel gesprekken gevoerd met Biesieklette, een sociaal-maatschappelijke onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Biesieklette exploiteert meerdere fietsenstallingen in onze regio.

Vraag 4
Is het college bereid deze vragen nog voor het zomerreces te beantwoorden?

Antwoord 4
Helaas is dit door omstandigheden niet gelukt.

Reacties (14 reacties geplaatst)

Dat zal ze leren! Wedden dat de meeste fietsen geen geldig paspoort hebben?
Berg, als je je fiets vastzet, hoef je dat niet met dieven te doen.
@Realistisch heeft er voor door geleerd!
Willy wat maakt het dat u zo bang bent om te beamen dat het 9 van de 10 keer gaat om buitenlanders? Feiten benoemen is geen discriminatie. Gooi dat boetekleed af. Wat is.... dat is..
Waarom ook geen bewaakte stallingen in bijv. Naaldwijk Patijnenburg? Vind ik belangrijker dan zo'n strandopgang.
Daar is al 2x een fiets van mij gestolen , de dieven zijn hondsbrutaal en doen net of het hun fiets is . Ze staan vast ergens met een busje te wachten om ze in te laden.
Handhaving is hier ver te zoeken en controles van busjes bij de grens hebben ze hier nog nooit van gehoord.
@Berg, Er zijn ook genoeg Nederlanders die fietsen jatten, die hoef je niet binnen te laten en zetten we die ook het land uit?
Neem aan dat dit gratis fietsenstalling wordt, gezien alle subsidies die links en rechts te pas en te onpas uitgedeeld worden. Graag dit keer ook eens een voordeeltje voor de gewone burgers die geen westlandpas hebben of assielzoeker zijn. Subsidiegeld genoeg
Dat krijg je als je al die lui binnenlaat.
Let op, de fiets parkeren wordt straks duurder dan de auto...
We hebben open grenzen en nu komen er busladingen zakkenrollers, fietsen-en autodieven en bedelaars die niet arm zijn naar ons land om hier te stropen.
Onze naïeve Overheid is niet opgewassen tegen deze stroom voormalige Oostblokkers. Wordt er iemand per ongeluk een keer betrapt dan wordt dat afgedaan met een bekeuring die nooit betaald wordt.
Enige oplossing is direct uitzetten van die personen en ook controles bij de grenzen.
Maar ja, onze Overheid hè. Moeilijk te porren om de eigen burgers te beschermen met adequate maatregelen.
Ja hoor @Kritiek! Het is simpel!
We moeten natuurlijk niet hebben dat ze op de fiets een beetje strandopgangen gaan lopen te stelen.
Fietsen diefstal voorkom je als je de dieven vastzet en/of verwijderd uit NL. Geen bekeuring of taakstraffen. Werkkampen moeten terugkomen.
De oplossing is eenvoudig: grenscontroles land uitwaarts weer invoeren.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.