Gemeente Westland duurste uit met inhuur externen voor decentralisatie

Progressief Westland

Westland 20.10.2014 - Uit een inventarisatie van AD Westland, gepubliceerd op 20 oktober 2014, blijkt dat gemeente Westland met €10,85 per inwoner,...

het meeste uitgeeft aan de inhuur van externen voor de implementatie van de 3 decentralisaties. Dit is bijna het dubbele van de nummer 2, Rijswijk, en 3 maal zoveel als het gemiddelde.

Onze vragen: ?

Kan het college verklaren waarom zoveel wordt uitgegeven aan de inhuur van externen? ?

Hoe kan het dat Pijnacker-Nootdorp slecht €0,99 per inwoner uitgeeft? ?

Westland draait 3 pilots voor de samenwerkende gemeenten. Wie draaien de andere pilots en hoeveel geven zij per inwoner uit? ?

Waarom worden deze kosten niet verdeeld over de samenwerkende gemeenten? ?

Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de andere gemeenten?

Namens de fractie van Progressief Westland Nico de Gier