GemeenteBelang Westland bezorgd over zorg!

Advertorial GemeenteBelang Westland

Westland 08.04.2015 - GBW heeft het onderwerp huishoudelijke zorg zonder indicatiestelling laten agenderen voor de eerstkomende commissie maatschappelijke omgeving.

De pilot om huishoudelijke zorg aan te bieden zonder indicatiestelling voor een bedrag van €7,50 per uur roept vraagtekens op.

De vraagtekens zitten in het beschikbare budget, alsmede in de deelnemers in Westland. Ook het incidentele karakter van die zorg roept vragen op. Ten slotte is van belang hoe men met deze pilot de vele arbeidsplaatsen die al verloren zijn gegaan wil herstellen dan wel verdere afname wil voorkomen.

Daar waar geïndiceerde dagopvang de mantelzorger moet ontlasten is nu het voorstel om mensen dit zelf in te laten kopen voor €7,50.

Al met al zijn er voldoende argumenten om hierover een gesprek met het college aan te gaan.

Advertorial GBW