Gemeenteraad verdeeld over noodopvang vluchtelingen

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/09/2015 12:52 - Gewijzigd op 21/09/2015 18:28

's-Gravenzande 18.09.2015 - De stroom van vluchtelingen waar Noord Europa mee te maken krijgt, en dus ook Nederland, houdt de gemoederen flink bezig.

Sinds duidelijk werd dat het COA zonder medeweten van de gemeente 67 vluchtelingen in het Fletcher Carlton Hotel heeft gehuisvest, is ook hier de discussie tussen voor- en tegenstanders in alle hevigheid losgebarsten

Op straat is het het gesprek van de dag. Maar dan gaat het niet zozeer om het vluchtelingenproblematiek zelf maar vooral de manier waarop de overheden ermee omgaan. Burgers zijn bang, bij gebrek aan duidelijke leiding hierin, dat zij aanstonds zelf geen zeggenschap meer hebben in hun eigen land en overspoeld zullen worden met asielzoekers zolang de grenzen open blijven staan.

Wat denkt de gemeenteraad?

Donderdagavond was de gemeenteraad in vergadering en werd een motie van Progressief Westland behandeld, ondersteunt door ChristenUnie/SGP en D66, waarin het college wordt opgeroepen om zich meer in te zetten voor de vluchtelingen en contact met het COA te zoeken.

(Tegelijkertijd werd in buurgemeente Rotterdam voor de noodopvang van 150 vluchtelingen een zaal ingericht; er kwamen uiteindelijk 200 vluchtelingen aan per bus. Ook in Rijswijk zijn er plannen om het voormalig belastingkantoor als tijdelijke noodopvang in te richten voor maximaal 800 man.)

De motie van Progressief Westland (PW) moest ook duidelijkheid verschaffen hoe de gemeenteraad in deze kwestie staat.

De Christenunie snapt dat burgers hun hart vasthouden, maar wil toch dat het college in gesprek gaat met het COA. D66 en CDA wil dat met het stappenplan van de motie gewoon gaat volgen zodat er al ergens mee gestart wordt.

Raadslid van der Wilk sprak dat VVD Westland niet onwillig tegenover de motie staat, maar zet daar wel tegenover dat het niet onbegrensd mag zijn. 

Westland Verstandig vindt de motie op zich niet verkeerd maar vindt dat het niet in de juiste volgorde staat. Eerst meer duidelijkheid waar de locatie moet komen, overleggen met omwonenden en dan pas beslissen, zo verwoordde voorzitter Duijsens het. Daarop werd door raadslid en initiatiefneemster van de motie, Linda Strijker, spontaan geopperd om bij FloraHolland op het lege land aan de Middel Broekweg dan een tentenkamp te beginnen ten einde de hulp in beweging te zetten, maar daar ging WV niet in mee.

Remmert Keizer uitte namens GBW zijn bezorgdheid over tijdelijke noodopvang, zolang het niet in overleg met de burgers wordt gedaan. Ook dat sommige vluchtelingen hun papieren hebben weggegooid waardoor moeilijk te achterhalen is met wie we werkelijk te maken hebben. Dat met het oog op mogelijke meegereisde ISIS strijders. 'Gezien de onduidelijkheid is terughoudendheid gepast,' en vond GBW de motie te ver gaan.

LPF Westland is helemaal niet te spreken over de gang van zaken dat het COA zonder overleg met de gemeente hier vluchtelingen - meest mannen zonder papieren - herbergt. Zij vinden dat een probleem wat elders is ontstaan, niet hier moet worden opgelost. Het huidige beleid is volgens voorman Dave van der Meer dweilen met de kraan open. Zolang men in Nederland noodopvangplekken blijft inrichten zal dat een aanzuigende werking op andere vluchtelingen hebben.

Wethouder Weverling legde op vragen van de raad uit dat hij pas dinsdagmiddag door het COA was ingelicht. En wat de actie van het COA betreft is dan iets zakelijks tussen hen en het Fletcher Hotel; de organisatie is daarom niet verplicht om de/een gemeente in te lichten. Wel gaat het College het gesprek nu aan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om te kijken wat wenselijk/mogelijk is. Over 2-3 weken hopt de wethouder meer te weten.

Op verzoek van Dave van der Meer werd een hoofdelijke stemming gehouden. Van de 39 raadsleden waren er 3 afwezig. Tijdens de stemming over de motie schaarden VVD en CDA zich bij de voorstanders.

LPF Westland, Westland Verstandig en GemeenteBelangWestland stemden tegen en zo bleef het gelijk 18:18. Daarmee wordt volgens de gemeentewet de kwestie door geschoven naar de volgende vergadering. 

Wordt vervolgd.