Gemeenteraadsverkiezingen in het Westland

Westlanders.nu

Westland 19.03.2014 update - Vandaag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in heel Nederland; zo ook in het Westland.

Er wordt landelijk gezien een historisch lage opkomst verwacht zo is uit peilingen gebleken. In Westland ligt de opkomst meestal iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

De uitslag op de verkiezingspoll op Westlanders.nu waar ruim 2800 x gestemd is zou een uitgemaakte zaak zijn met LPF Wesland als winnaar en Westland Verstandig/LEO 2.0 als een goede 2e. Maar dat wordt sterk betwijfeld.

Het gaat met name om de krachtsverhoudingen tussen de 4 grootste partijen, GBW, CDA, LPF Westland en Westland Verstandig/LEO 2.0, maar verrassingen zijn niet uit te sluiten.

Westlanders.nu houdt u tussentijds op de hoogte van de opkomst en zal vanavond in de Oude Kerk erbij zijn als de voorlopige uitslag bekend gemaakt wordt.

Update 3 Rond 19.00 uur vandaag had 49,2 % van de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Westland zijn/haar stem uitgebracht in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2010, bedroeg het opkomstpercentage rond 19.00 uur 51,5 %.

In Midden Delfland daartegen was de opkomst om 19.00u al 5% hoger dan in 2010; al 51,55% van de kiezers is op het stembureau geweest.

Tussen 22.00 en 22.15 wordt de eerste tussentijdse uitslag bekend gemaakt. Dat zullen we via twitter bekend maken.