Gewijzigde parkeersituatie rondom de Kreek

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/10/2013 12:30 - Gewijzigd op 24/10/2013 13:23

‘s-Gravenzande 24.10.2013 - De VVD fractie is benaderd door bewoners uit de Vogelwijk in ’s-Gravenzande over de gewijzigde parkeerregels in de Leeuweriklaan.

In het verleden was het aan beide zijden van de Leeuweriklaan, nabij de Kreek, verboden om langs de kanten van de weg te parkeren. Om in de parkeerbehoefte te voldoen, is er onder de Kreek is, met een bijdrage van € 800.000 van de voormalige gemeente 's-Gravenzande, een parkeergarage gerealiseerd. Daarnaast is er in de Prins Clausstraat op het terrein van de Kreek een ruime parkeervoorziening gerealiseerd. De afgelopen tijd hebben er diverse werkzaamheden plaats gevonden in de buurt, waaronder ook in de Leeuweriklaan. Als gevolg hiervan is er opnieuw bestraat en zijn de gele stoepranden verdwenen.

Gewijzigde parkeersituatie rondom de Kreek

Aan de zijde van de Kreek is er geen parkeerverbod meer van kracht en aan de andere zijde is een parkeerverbodsbord geplaatst. Omdat er toch aan beide zijden geparkeerd wordt, hebben bewoners een melding bij meldpunt leefomgeving gemaakt. Door de betrokken ambtenaar is medegedeeld dat er aan een zijde een parkeerverbod is en dat gehandhaafd zal worden. Ook zal er gecontroleerd worden op foutparkeren.

Het is volgens deze niet nodig om aan beide zijden een parkeerverbod in te voeren, omdat er voldoende ruimte overblijft om te passeren. In de praktijk blijkt echter dat er parkeeroverlast is. Met is ervaren ambulances, taxibussen e.d. het parkeren aan de zijde van de Kreek als hinderlijk. Ook begrijpen bewoners en omwonenden niet waarom de situatie veranderd is, terwijl de oude situatie prima verliep.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat er een gewijzigd parkeerbeleid in de Leeuweriklaan is ingevoerd en er geen parkeerverbod is aan de zijde van de Kreek?

2. Is bij deze beleidswijziging rekening gehouden met de omstandigheid dat de Kreek om parkeerproblemen in de nabijheid van de Kreek te vermijden een bijdrage van € 800.000 van de gemeente heeft gehad om onder de Kreek een parkeergarage aan te leggen?

3. Is er enig overleg geweest met de omwonenden en de Kreek over de nieuwe parkeersituatie?

4. Is het college bereid om in het licht van het vorenstaande opnieuw aan beide zijden een gele stoeprand aan te laten brengen, zodat het duidelijk is dat er een parkeerverbod is? De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD WestlandBart Waasdorp,

Fractievoorzitter Rianne Jonker-Roem, commissielid Ruimte