Goed bezochte LPF Westland avond met Thierry Baudet

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/12/2016 10:57 - Gewijzigd op 18/12/2016 19:08

Poeldijk 18.12.2016 - Op donderdag 15 december organiseerde de Lokale Politieke Federatie Westland weer een politieke avond waar dit keer Thierry Baudet te gast was.

De avond werd gehouden in een zaal bij de kartbaan aan de Nieuweweg in Poeldijk. 

Thierry Baudet vertelde eerst in het kort wie hij is en wat hij doet (1). En hij gaat meedoen met de Tweede kamer verkiezingen in maart 2017 met zijn partij Forum voor Democratie. (FVD)

Overbelasting van Nederland

Hij benadrukte vooral bezorgd te zijn omtrent de toename van asielzoekers en de open grenzen. Hij en naar eigen zeggen vele Nederlanders met hem, vragen zich af in hoeverre ons land die (over)belasting nog aan kan.(2) Voor hem één van dé redenen om een politieke partij te beginnen en alternatieve manieren van bestuur aan te dragen voor veranderingen.

Samen met een panel van raadsleden en de bezoekers, bespraken ze vervolgens aan de hand van een aantal stellingen de problematiek rondom de staat van onze democratie. En daar rolde het volgende uit.

Vaker referendums

Zo werd het nut en noodzaak van (bindende) referenda besproken. Baudet en ook de LPF zijn daar voorstander van. Burgers moeten vaker geraadpleegd worden, maar zo vaak als VNL wil gaat te ver.

Toevallig net actueel want premier Rutte was donderdagavond aan het vergaderen in Brussel over aanpassing van het Oekraineverdrag vanwege het Nederlandse nee tijdens het referendum in juli dit jaar. Daar werd toch een akkoord over gesloten waarop de NOS naar Poeldijk afreisde om van Thierry een reactie te horen voor de camera. Hij keurde de overeenkomst van Rutte af en beschreef de bijlage als een fopspeen voor de burgers die nee hebben gestemd.

Afschaffen niet gekozen bestuurslagen

Het afschaffen van de stads- en metropoolregio 's, de Eerste Kamer en ook de provincie Zuid Holland geniet bij het panel de voorkeur. Dit als eerste om de '10.000 baantjes carrousel' van de elite te doorbreken, aldus Baudet. Tweede reden is dat deze bestuurslagen dikwijls over de gemeenten heen regeren (net als Brussel over Den Haag) en de raad buiten spel zet, aldus John Witkamp namens de LPF. Dat komt de democratie niet ten goede want deze bestuurslagen zijn niet gekozen, maar - op de provincie na - zelf gecreëerd.

Ook is Thierry voorstander van het aanpassen van het ontslagrecht. Mochten politieke partijen met andere ideeën aan de macht komen, dan zijn met name de ministeries met hun topambtenaren dikwijls de grote dwarsliggers, waardoor hervormen moeilijk gaat of zelfs onmogelijk wordt.


Fractievoorzitter Dave van der Meer, Therry Baudet en John Witkamp

Burgemeester kiezen

Verder kwam het directe kiezen van een burgemeester ter sprake. Dat gebeurt in Nederland (nog) niet door kiezers maar door de politieke partijen en de elite zelf. Die macht moet worden teruggegeven aan de burgers.

Als voorbeeld; Toen Westland Verstandig in 2011 uit de coalitie stapte moest er opnieuw onderhandeld worden met de overige politieke partijen voor een meerderheid. Gevraagd werd aan de LPF of zij voor of tegen een verlenging waren van het burgemeesterschap van Sjaak van van der Tak. LPF was tegen waarop meebesturen voor hen (mede) niet doorging. Dat moet gaan veranderen.

Verder werd er gediscussieerd over de termijnen die een burgemeester mag blijven in een gemeente.

Kiesdrempel

Dan de kiesdrempel om (verdere) versplintering van landelijke politieke partijen tegen te gaan. In de tweede kamer gaan geluiden op dat men vanaf 7 zetels pas mag meedoen met besturen. Nadeel echter hiervan is, zo werd geconcludeerd, dat het de huidige machthebbers/elite teveel in de kaart speelt. Zo zou de PVV - die in 2017 de grootste partij lijkt te gaan worden - destijds nooit in de 2e kamer zijn gekomen onder die voorwaarde.

Tussentijdse verkiezingen bij gemeenten

Verder werd geopperd om bij gemeenten tussentijdse verkiezingen te houden mocht een coalitie in de gemeenteraad vallen. Nu wordt dat eens in de 4 jaar gedaan, waardoor je vaak ook Haagse politici uit het Binnenhof zich mengen hierin met hun eigen landelijke agenda. Daar wil men vanaf en ook het voordeel dat burgers politieke partijen tussentijds kunnen afrekenen op hun verkiezingsbeloften, al dan niet nagekomen.

Saneren publieke omroep

Baudet is verder voorstander van een inperking van de publieke omroep want die heeft teveel macht en volgens hem is de NPO te links en teveel een spreekbuis van de huidige elite. Mede daardoor is de zwarte pietendiscussie zo hoog opgelopen en recent is weer een nieuw idee uit de hoed van de NPO getoverd om het woord kerst af te schaffen. Baudet wil van die zelfhaat in Nederland af.

Of al die plannen ijdele hoop zijn of toekomstmuziek zal de tijd leren. Natuurlijk was er wel verschil van mening, maar bezoekers keken terug op een inhoudelijk geslaagde avond.

-----------------------

(1) Thierry Baudet werd geboren in 1983. Hij promoveerde aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Baudet studeerde rechten en behaalde een bachelor graad Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op 21 juni 2012 aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, waar hij onder leiding van Paul Cliteur en Roger Scruton aan een proefschrift werkte over nationale identiteit, Europese eenwording, en multiculturalisme. Aan die universiteit was hij tevens als docent verbonden. In 2013 was hij als postdoc verbonden aan de Universiteit van Tilburg. In het verleden publiceerde hij in het blad Mare. Ook schreef hij enige tijd een tweewekelijkse column in de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Sindsdien is Baudet een bekende commentator en publicist en schreef acht boeken. Zijn voornaamste thema is de te-loorgang van Europese natiestaten als gevolg van verdere Europese integratie en migra-tie van buiten Europa. Baudet was samen met Jan Roos één van de initiatiefnemers van het Oekraïne referendum van april dit jaar. 

(2) Deze week werd het rekening rijden weer van stal gehaald omdat de rijkswegen opnieuw dreigen dicht te slippen.