Gratis reanimatiecursussen tegen daling burgerhulpverleners

VVD Westland

Westland 14.09.2023 - Op 20 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD inzake burgerhulpverleners.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding
Bij een hartstilstand verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer wanneer direct begonnen wordt met reanimeren. In Nederland zijn bijna 300.000 mensen burgerhulpverlener; zij zijn aangemeld bij HartslagNu en krijgen op hun telefoon een melding als er bij hen in de buurt een persoon moet worden gereanimeerd.

Per 1 januari jl. worden burgerhulpverleners niet meer opgeroepen via de app HartslagNu als er geen herhalingscursus is gevolgd. Dit geldt voor circa 30% van de aangemelde vrijwilligers op deze app. Tijdens de coronaperiode was het niet mogelijk om herhalingscursussen te volgen, anno 2023 kunnen de herhalingscursussen wel worden gevolgd. Het geschetste probleem speelt landelijk, maar met een uitval van 34% is Zuid-Holland relatief sterk getroffen.

Nu is deze vorm van hulpverlening niet direct verbonden aan de overheid, maar Gemeente Westland verwijst op de eigen website wel naar ‘Hartveilig wonen’ waar naast de app HartslagNu ook de Stichting AED Westland wordt genoemd.  De kaart met in Westland aanwezige AED’s lijkt overigens niet actueel te zijn. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
De afname van het aantal burgerhulpverleners bij reanimatie is geen goede ontwikkeling. Zeker nu ook aanrijtijden door ambulances onder druk staan, vindt VVD Westland het belangrijk dat er voldoende burgerhulpverleners en AED’s beschikbaar zijn. Dit speelt zeker in buitengebieden en in dorpen met een langere aanrijtijd (bijv. De Lier, Heenweg en Maasdijk). Heeft Gemeente Westland beeld van het aantal actieve burgerhulpverleners en de ontwikkeling van dit aantal?

Antwoord 1
Het college betreurt ook dat het aantal burgerhulpverleners daalt. Om deze trend te kenteren, hebben we er voor gekozen om reanimatiecursussen aan 100 inwoners dit jaar kosteloos aan te bieden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden reanimatiecursussen via het aanvullende zorgverzekeringspakket. Via communicatie willen we inwoners er van bewust maken dat zij een beroep kunnen doen op deze voorliggende voorziening. Op deze manieren probeert de gemeente bij te dragen aan het op peil houden van het aantal burgerhulpverleners. Ook draagt de gemeente bij aan het op peil houden van het aantal beschikbare AED’s. Dit door de onderhoudskosten te vergoeden van circa 60 AED’s.

Er is gekozen voor 60 AED’s te onderhouden, omdat dit aantal AED’s nodig is om Westland hartveilig te kunnen houden. Voor het inzichtelijk maken van het aantal burgerhulpverleners en AED’s, is het noodzakelijk om een overeenkomst met HartslagNu te sluiten. De mogelijkheid bestaat dat zij hiervoor een financiele bijdrage vragen van de gemeente. naar verwachting zullen de kosten daarvan ongeveer € 6.700 op jaarbasis bedragen. We zijn op dit moment niet aangesloten, omdat het geen gemeentelijke taak is om reanimatiecursussen en/of de aanschaf AED’s te vergoeden. Inwoners schaffen vaak zelf AED’s aan en volgen zij reanimatiecursussen op eigen initiatief.

Vraag 2
Op welke wijze ziet Gemeente Westland een rol om mogelijk meer Westlanders actief te laten worden als burgerhulpverlener, de dekking van AED’s te vergroten en op welke wijze kan met private organisaties (zoals Stichting AED Westland) worden samengewerkt?

Antwoord 2
Als college kunnen we een rol spelen in de communicatie om inwoners bewust te maken van het feit dat reanimatiecursussen vaak worden vergoed door de aanvullende zorgverzekering (circa 25 verzekeringen vergoeden dit soort cursussen in het aanvullende pakket). Door het aanbieden van 100 reanimatiecursussen aan inwoners dragen we bij aan het actief zijn als burgerhulpverlener.

Het vergroten van de dekking van AED’s kan worden gedaan door beroep te doen op verschillende fondsen of buurt initatieven op te zetten via crowdfunding. De gemeente kan ook hierover communiceren om inwoners hiervan bewust te maken. Het vergroten van de dekking van AED’s is overigens niet een taak van de gemeente en wordt de aanschaf van AED’s door inwoners zelf gedaan. Ten slotte is de Stichting AED Westland niet langer actief en kan er om die reden ook niet mee worden samengewerkt.

Reacties (5 reacties geplaatst)

citaat: de aanrijtijd voor ambulance onder druk komt! Koek koek! hier ligt het grote probleem..!! bezuinigingen hoge werkdruk,trauma’s door de vele heftige incidenten slechte salarissen enzv enzv dit moet beter en kan beter!
Tuurlijk goed om iemand te helpen altijd! en weten hoe te reanimeren ook 100% maar vergeet niet dat voordat je burgerhulpverlener word je verdiept in incident trauma’s het kan heel erg heftig zijn tijdens en na een melding en is zeker niet voor een ieder weggelegd, iedereen word soort van lekker gemaakt voor een gratis cursus maar vraag je eens af waarom het aantal AED’ers afneemt !
@Burger hulpverlener,
Je bewaamheden verlengen kan dan geen probleem zijn, maar hou je je bekwaamheden ook door middel van cursussen op peil?
Er zijn de laatste jaren nog al wat dingen vervandert/aangepast.
waarom worden de Westlandse EHBO verenigingen (bijna elk dorp/kern heeft een EHBO vereniging) niet betrokken in dit project? allemaal verenigingen die geen subsidie krijgen en hun eigen broek moeten ophalen, de gemeente gaat niet in zee met commerciele partijen....EHBO verenigingen werken nu wel samen met VITIS Welzijn.
In februari 2022 is de motie van LPF Westland om 500 gratis reanimatiecursussen aan te bieden en in te zetten op burgerhulpverleners raadsbreed aangenomen. Misschien je eigen college eens vragen hoe het met de uitvoering staat?
Je kan op de site of de app van hartslag.nu gewoon je bekwaamheden verlengen. Daarbij hoef je geen certificaat te uploaden.
Dus je kan gewoon burger hulpverlener blijven.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.