Grondposities gemeente Westland veel te hoog

Koen Crijns, gemeente Westland

Westland 30.01.2014 update - VVD Westland roept de gemeente op om actie te ondernemen om een financiële ramp als gevolg van te hoge grondposities te voorkomen.

De partij reageert hiermee op een artikel donderdagochtend in het Financieele Dagblad. Daarin staat te lezen dat Gemeente Westland zich in de top 3 gemeenten met meeste onverkoopbare grond bevindt. Volgens het FD staat er op dit moment voor ruim € 200 miljoen aan bouwkavels op de gemeentelijke balans die volgens experts met minimaal 50% in prijs verlaagd zou moeten worden om verkocht te kunnen worden. Volgens het FD hebben enkel Almere en Nijmegen nóg grotere problemen.

Voor VVD Westland lijsttrekker Pieter Varekamp is het geen nieuws: “Onze huidige fractievoorzitter Bart Waasdorp hamert al jaren op dit probleem, maar het college van GBW, CDA en Progressief Westland blijft maar mooi weer spelen, ook bij de behandeling van de laatste begroting. Dat de € 200 miljoen aan gronden nooit of te nimmer voor dat bedrag verkocht kan worden is zo klaar als een klontje. De gemeente weigert dat echter in te zien, wat maakt dat de financiële problemen van de gemeente in werkelijkheid veel groter zijn dan de ruim € 300 miljoen schuld die het college van B&W ons voorspiegelt: wanneer we nog eens € 100 miljoen moeten afschrijven kost die afschrijving alleen al een schokkende € 1000 per Westlander, baby’s en ouderen meegerekend!”

De VVD vindt dat de gemeente schoon schip moet maken. “We kunnen die gronden nog wel jaren voor de originele prijs op de balans laten staan, maar daar schiet niemand iets mee op,” aldus Varekamp. “Beter is om zo snel mogelijk keuzes te maken welke gronden in prijs verlaagd moeten worden om daarop tegen reële prijzen woningbouw of beter nog glastuinbouw mogelijk te maken.” Dat betekent wel dat de gemeente een flink verlies moet incasseren.

Varekamp: “De gemeente Westland moet erkennen dat onze financiële situatie penibel is. Maar het is zeker nog niet te laat: door alle gemeentelijke uitgaven kritisch tegen het licht te houden, kan heel wat worden bespaard, zoals de VVD keer op keer heeft aangegeven. Liever nu door de zure appel heen bijten dan de volgende generatie Westlanders opzadelen met een onoplosbaar financieel probleem.”

Reactie gemeente Westland

Woordvoerster Oolders laat namens de gemeente in een reactie het volgende weten;

'De gemeente Westland heeft nog altijd een omvangrijke grondpositie. Dat zit vooral in de deelnemingen De Westlandse Zoom en het Nieuwe Water. In goede jaren levert een grote grondpositie een voordeel op, in een aanhoudende recessie betekent het een fors nadeel.

We hebben al direct maatregelen getroffen om het tij te keren en we houden al rekening met verliezen. In totaal is voor 287 miljoen in grond geïnvesteerd. Dat hebben we vanwege de tegenvallende marktomstandigheden al met 37 mln afgewaardeerd tot 250 miljoen.

Ook hebben we nog een voorziening getroffen van 40 mln waardoor per saldo een grondpositie overblijft van 210 mln. Uiteraard is dat nog een forse grondpositie met risico’s.

Tegenover die risico’s staat een weerstandsvermogen van 60 mln waarvan we de helft kunnen inzetten voor grond. De andere helft staat op de gemeentebalans voor algemene tegenvallers.

Belangrijk is dat we gronden gaan verkopen. Het vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst Westlandse Zoom tijdens de raadsvergadering van 28 januari is een belangrijke stap in de goede richting. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over grondafname door het ontwikkelingsbedrijf zonder voorwaarden ten aanzien van voorverkoop.'