Grote problemen rond uitbetalen PGB

VVD Westland

Westland 04.02.2015 - Er is veel onrust ontstaan over de chaotische uitbetaling – en het uitblijven daarvan – van persoonsgebonden budget (PGB) -

zorgverleners door de Sociale Verzekerings bank (SVB). Sinds begin dit jaar gebeurt de uitbetaling van PGB’s niet meer aan de cliënt maar aan de SVB. De SVB moet vervolgens de zorgverleners uitbetalen.

Ruim 13.000 zorgverleners die uit PGB’s worden betaald zitten nu zonder geld. Deze problemen zijn het gevolg van het feit dat de SVB het vele werk niet aan kan waardoor veel mensen nog niets gehoord hebben en nog geen geld hebben gekregen.

Volgens belangenorganisatie Iederin zijn er nog steeds tienduizenden PGB- houders die niet weten of ze kunnen blijven werken met de zorgverleners die ze nu hebben. Ook weten ze niet of de zorgverleners wel uitbetaald worden. Er zijn daarnaast veel klachten over onverwerkte contracten, onduidelijkheid over goedkeuringen en foutieve budgetten.

Gemeenten en zorgverleners moesten voor 1 januari 2015 de benodigde gegevens bij de SVB aanleveren, maar veel gemeenten en zorgverleners waren te laat met het aanleveren van die gegevens.

Daarnaast is de bereikbaarheid van de SVB slecht: de telefoon wordt niet opgenomen en de website is onbereikbaar.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1. Was de gemeente Westland op tijd, d.w.z. vóór 1 januari 2015, met het aanleveren van de benodigde gegevens bij de SVB?

2. Zijn er in Westland zorgverleners die vanwege de problemen bij de SVB geen geld ontvangen en zo ja, heeft de gemeente zicht op het aantal probleemgevallen?

3. Zijn er als gevolg van het niet uitbetalen van de zorgverleners acute problemen ontstaan bij PGB- houders die hierdoor geen zorg meer ontvangen?

4. Hoe kan de gemeente iets betekenen voor zorgverleners en PGB- houders die in de problemen komen?

5. Kan het college aandringen bij staatssecretaris Van Rijn op een spoedige oplossing van de problemen?

De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Geraldine van der Knaap.