Grote reclamevitrines in gemeente Westland

Maxim van Ooijen, D66

Westland 09.01.2016 - De afgelopen weken zijn er op verschillende plaatsen in de gemeente grote reclamevitrines (ca. 2,60 m hoog) geplaatst.

Deze staan in de regel op prominente plaatsen in de dorpscentra, bijvoorbeeld bij de ingang van De Tuinen in Naaldwijk en op het Plein in Wateringen.

Het valt te begrijpen dat een reclamemaker zijn boodschap graag op een opvallende plaats gepresenteerd ziet. Dit heeft tot gevolg dat deze reclame zich prominent in het straatbeeld manifesteert. (foto 's Dijkstraat Honselersdijk)

Voor de plaatsing van vijftien vitrines is een vergunning verleend. D66 Westland is verrast door de manier waarop deze vergunning is gepubliceerd en de plaatsen die gekozen zijn.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Waarom is het college overgegaan tot het plaatsen van grote reclamevitrines in de dorpscentra?

2. Heeft de Welstandscommissie alleen geadviseerd over de vorm van de objecten of ook over de specifiek gekozen locaties? Hoe luidt dat advies?

3. In de publicatie van de ingediende vergunning wordt gesproken over 'vijftien locaties in Westland' en 'abri's/vitrines'. Waarom wordt bij dergelijke vergunningen niet duidelijk vermeld over welke locaties het gaat? Waarom is gekozen voor de term 'abri', terwijl dat bij de meeste mensen het beeld van een wachthuisje bij een bushalte oproept?

4. Waarom is de vergunning alleen op papier in te zien? Waarom moet daar een telefonische afspraak voor worden gemaakt terwijl voor alle andere diensten een afspraak via internet kan worden gemaakt?

5. Is het college bereid om het publicatiebeleid meer aan te laten sluiten bij de moderne tijd en vergunningaanvragen via internet beschikbaar te stellen en alle locaties afzonderlijk te vermelden?

6. Winkeliers zijn aan regels gebonden over het aantal reclame-uitingen bij hun winkel. In Wateringen staan drie reclameborden nu vlak naast elkaar. Welke regels legt de gemeente zichzelf op bij het maken van reclame in de buitenruimte?