Helft ouderen heeft moeite met vragen om hulp

Progressief Westland

Westland 22.01.2014 - De helft van de ouderen doet geen beroep op mantelzorg omdat zij denken dat de familie te druk is om te helpen.

Ook zijn ouderen vaak bang tot last te zijn. Dit bericht Zorgvisie (zie bijlage). Dit baart de fractie van Progressief Westland veel zorgen.

Door landelijk beleid wordt de gemeente steeds meer verantwoordelijk voor het welbevinden van ouderen. Hierbij kan gedacht worden aan de bezuinigingen op de WMO, de decentralisatie van een deel van de AWBZ en de sluiting van verzorgingshuizen. In het koersdocument Hebben we afgesproken dat de zorg afgestemd moet worden op de individuele behoefte en dat de zelfredzaamheid van ouderen met inschakeling van hun omgeving (familie, vrienden, buren) daarin leidend moet zijn. Dit roept bij ons de volgende vragen op.

Onze vragen:

-          In hoeverre speelt het hierboven geschreven probleem een rol bij de hulpverlening aan de ouderen in onze gemeente?

-          Op welke wijze bereid de gemeente zich voor op de uitbreiding van het beroep dat ouderen zullen moeten doen op mantelzorgers en vrijwilligers?

-          Hoeveel eenzame ouderen zijn er in de gemeente?

-          Wat doet de gemeente om deze eenzaamheid te bestrijden? Zijn daar extra middelen en acties voor nodig?

-          Welk beeld heeft de gemeente van het aantal hulpbehoevende ouderen in onze gemeente en van hun type zorgvragen?

-          Hoe stelt de gemeente vast of deze ouderen momenteel voldoende hulp van thuiszorg, mantelzorgers en vrijwilligers krijgen?

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier