Het verkiezingsprogramma van Westland Verstandig-LEO 2.0.

Advertorial WV/LEO 2.0

Westland 24.01.2014 - Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft haar verkiezingsprogramma op donderdag 23 januari jl. gelanceerd.

Naast de gebruikelijke thema’s heeft Westland Verstandig-LEO 2.0 voor haar specifieke speerpunten zoals:

-          Doorgaan in de bestaande gemeentehuizen en onmiddellijk stoppen met het voornemen tot de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen. De kiezer maakt op 19 maart uit wat er gaat gebeuren! Daarna snel deze plannen intrekken;

-          Grondige vernieuwing van de gemeentelijke organisatie en huisvesting waardoor op dat punt extra bezuinigd kan worden en geld besteed kan worden aan zaken die goed zijn voor burgers/ondernemers en die hoog nodig zijn;

-          Concrete maatregelen waardoor de dorpskernen aantrekkelijker worden;

-          Diverse acties en initiatieven voor het realiseren van woningen voor elke beurs en leeftijd;

-          Meer zorgwoningen ter compensatie van het wegvallen van een aantal verzorgingshuizen;

-          Betere facilitering van verenigingen op het gebied van cultuur en sport;

-          Marktconforme grondprijzen gaan hanteren;

-          Een groener en duurzamer Westland en daarin de komende periode concrete stappen zetten.

Het verkiezingsprogramma is voorts voorzien van een financiële onderbouwing zodat alle zaken die wij willen ook financieel gerealiseerd kunnen worden.

Tenslotte hebben wij in het programma voor de elf dorpskernen een aantal speerpunten opgenomen. Veelal hebben wij daarover contacten gehad met de inwoners van de betreffende dorpskernen.

U kunt het volledige verkiezingsprogramma van Westland Verstandig-LEO 2.0 bekijken op de website http://www.westlandverstandig.nl/.

Op de website staat ook onze lijst met vijftig kandidaten voor de komende verkiezingen.

 

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter