Heulenaren zijn wachten op nieuwe supermarkt zat

Westland Verstandig

Kwintsheul 28.09.2015 - Één van de wethouders heeft aangekondigd dat na de zomer de start van de supermarkt in Kwintsheul zou gaan aanvangen.

Inmiddels is de Kastanjehof gesloopt en is een groot bouwterrein zichtbaar. De reden van het niet aanvangen zou gelegen zijn in het feit dat er negen bezwaarschriften zijn ingediend.

Niet duidelijk is wie de zienswijzen hebben ingediend. Voorzover bekend is er geen voorlopige voorziening gevraagd bij de Voorzieningenrechter. Onze fractie wordt benaderd door een groot aantal inwoners van Kwintsheul die het wachten zat zijn. (foto artist impression nieuwe supermarkt)

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Klopt het dat inderdaad negen zienswijzen ingediend zijn en is de wethouder bereid om de zienswijzen aan de Raad beschikbaar te stellen? Dit soort procedures zijn openbaar en tegen toezending kan niets worden ingebracht;

-        Hoe ver staat de procedure van de afwikkeling van de bezwaren?

-        Waarom dwingt de gemeente de projectontwikkelaar niet om met de bouw te starten nu geen voorziening is gevraagd bij de Voorzieningenrechter en voorshands moet worden aangenomen dat de bouw conform het bestemmingsplan is?

-        Zijn er andere redenen bij de wethouder bekend dat nu niet met de bouw gestart wordt?

-        Als nu niet begonnen wordt, gaat de projectontwikkelaar dan afwachten totdat uiteindelijk de Raad van State uitspraak gedaan heeft? Dat zou betekenen dat in ieder geval tot 2017 gewacht moet worden met de start? Gaan de wethouder en het College daarmee akkoord?

N.B.    We vinden dat deze vraag in de Commissie Ruimte beantwoord dient te worden door de wethouder die over de ruimtelijke ordening gaat. Het betreft immers een ruimtelijke ordeningsprobleem.

Namens de fractie van Westland Verstandig

 

Peter Duijsens