Honden uitlaten op begraafplaatsen

door WV/LEO2.0

Westland 20.11.2013 - Enige tijd geleden heeft fractie WV/LEO2.0 het gegeven aangekaart dat honden op de Westlandse begraafplaatsen...

worden uitgelaten en hun behoefte doen op graven. Zij hebben toen aangedrongen op borden bij de ingang van de begraafplaatsen waaruit blijkt dat het verboden is om daar honden uit te laten en honden te laten lopen. Het College heeft dat toegezegd. Echter bij de begraafplaats Beukenhagen is nog steeds niet een dergelijk bord geplaatst.

Kan het College direct de gedane toezegging gestand doen en alsnog per ommegaande tot plaatsing van het bord overgaan? Wellicht dat dit probleem al opgelost is voordat de Commissievergadering plaatsvindt, zodat de vraag overbodig is.

De concrete vraag is dus:

Gaat uw College over tot het plaatsen van een bord “verboden voor honden” bij de begraafplaats Beukenhagen en zo ja op welke termijn?

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0