In Westland gaat 25% van huurwoningen naar statushouders

GemeenteBelang Westland, LPF Westland

Westland 17.04.2016 - GBW en LPF Westland hebben collegevragen gesteld naar aanleiding van statistieken over toewijzing van huurwoningen

aan statushouders in de regio Haaglanden.

'Met dank aan uw eerdere collegeantwoorden op de door ons gestelde vragen.

Inmiddels hebben wij informatieontvangen van de Sociale Huurders Haaglanden en die informatie liegt er niet om. Wederom blijkt Westland het braafste jongetje van de klas. Ruim 25% van de vrijkomende (sociale)woningen wordt gebruikt voor het huisvesten van statushouders.    

   

Deze informatie bevestigt dat wat GBW en LPF-Westland eerder al hebben aangegeven dat de verhoudingen tussen het huisvesten statushouders en autochtone bewoners helemaal scheef groeit.

Uit de door de Sociale Huurders Haaglanden gepubliceerde cijfers blijkt overduidelijk dat andere gemeente dus ook niet voldoen ( kunnen of willen)  aan de door het Rijk opgelegde taakstelling.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Bent u het met ons eens dat Westland ten opzichte van de andere gemeente om ons heen wel heel veel woningen toewijst aan Statushouders in relatie tot beschikbare woningen voor autochtone bewoners (ruim 25%).

2.      Bent u bereid om met deze cijfers richting het ministerie te gaan en wederom een poging te wagen om de taakstelling voor Westland voor de komende jaren naar beneden bij te stellen.

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.'    

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland, 

R. K. Keizer

Namens de fractie van LPF-Westland, 

D. van der Meer