Inkoop 100% groene stroom gemeente is mogelijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/07/2016 14:32 - Gewijzigd op 01/07/2016 14:42

Westland 01.07.2016 - De fractie Progressief Westland heeft in juni collegevragen gesteld over de gemeentelijke aanbesteding van gas en elektriciteit.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

PW; gemeente Westland moet overstappen op groene stroom

Vraag 1

Vindt het college dat Westland haar ambitie “duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland” kan nastreven door tegelijkertijd haar stroom in te kopen bij een leverancier die voornamelijk kolen en gas verstookt voor stroomopwekking?

Antwoord 1

Ja, in praktische zin kan dat. In 2015 werd in Nederland 37% van alle elektriciteit als groene stroom verkocht. Echter, slechts 11% van alle in Nederland geproduceerde elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa. Dit kan omdat er een systeem is ontwikkeld van handel in Garanties van Oorsprong (GvO’s). Het tekort aan groene stroom in Nederland kan dus opgevangen worden door GvO’s uit het buitenland te kopen.

In het huidige contract van Westland is het totale contractvolume van gas en elektriciteit 100% groen door middel van garanties van oorsprong. Zo is in het huidige contract 100% windenergie van Europese bodem aangeboden en wordt ook het gas 100% groen opgewekt door organisch materiaal om te zetten naar biogas of elektriciteit. Dit biogas wordt via een opwaarderingsinstallatie verrijkt tot de kwaliteit van aardgas. Het groene gas is afkomstig van Nederlandse bodem.

Vraag 2

Is het college het met Progressief Westland eens dat het inkopen van groencertificaten op geen enkele wijze bijdraagt aan de vergroening van de energievoorziening en dus ook niet aan de ambitie van Westland om de duurzaamste glastuinbouwgemeente te worden?

Antwoord 2

Nee. Er bestaan groencertificaten van wisselende kwaliteit: certificaten van Noorse waterkrachtcentrales of IJslandse geothermiestroom komen bijvoorbeeld van centrales die al tientallen jaren in bedrijf zijn en dragen niet bij aan vergroening van de energievoorziening. Echter in het contract van Westland wordt 100% windenergie van Europese bodem aangeboden en 100% groen gas uit Nederland. Dit draagt wel degelijk bij aan vergroening van de energievoorziening. We ontvangen tweemaal per jaar een overzicht (o.b.v. werkelijk verbruik) waar de windenergie is opgewekt en welk project het betreft.

De gascertificaten zijn conform de Verified Carbon Standard (VCS). De projecten zijn terug te zien op de site van VCS (http://www.v-c-s.org/). Eenmaal per jaar wordt een overzicht vanuit VCS gestuurd met de betreffende projecten waar het groene gas is opgewekt.

Vraag 3

Is het college het met Progressief Westland eens dat het inkopen van echt groene stroom pas een wezenlijke bijdrage levert aan de Westlandse ambitie.

Antwoord 3

Ja

Vraag 4

Waarom heeft de Gemeente Westland zich niet aan de afspraak gehouden om vanaf 2015 alleen maar duurzaam in te kopen?

Antwoord 4

Dat heeft gemeente Westland wel. In de Europese aanbesteding zijn de landelijke regels voor Duurzaam Inkopen gevolgd. Als eis is gesteld dat het totale contractvolume 100% groen moet zijn door middel van certificaten van oorsprong.

Vraag 5

Wanneer gaat Westland haar stroom volledig groen inkopen?

Antwoord 5

Dat doet Westland nu al. Bij een volgende aanbesteding zouden echter aanvullende eisen gesteld kunnen worden aan de herkomst van de groene energie (waar is het opgewekt), de gewenste vormen (welke soort duurzame energie) of de ervaring van de leverancier met groene energie. Omdat er slechts enkele energiebedrijven zijn met een echt groen imago, zal dit naar verwachting zorgen voor een hogere prijs.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak