Inzet LED-schermen tijdens calamiteiten niet mogelijk

College Westland

Westland 13.11.2019 - Op 22 oktober heeft de fractie CDA Westland collegevragen gesteld over gebruik maken LED borden/schermen bij de invalswegen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
De laatste tijd hebben we kunnen constateren dat er een toenemend aantal LED -schermen of borden komen in Westland. Over deze borden wordt verschillend gedacht. Men kan ze niet mooi vinden maar het tegenovergestelde komt ook voor. In gesprekken, die wij hadden met een eigenaar van zo’n bord, kwam een extra gebruik van een LED- bord aan de orde. 

Namelijk; ontwikkel een manier om bij een calamiteit of andere zaak “in te breken” in de reclameboodschap van het scherm. En hier, bijvoorbeeld, een AMBER ALERT op te tonen. We zouden kunnen beginnen met de borden die bij de invalswegen van het Westland staan of op prominente kruispunten. 

Als CDA Westland willen wij er naar streven om, bij bijzondere gebeur tenissen, zo snel als mogelijk onze burgers te informeren. 

Vraag 1
Kan het college bezien welke technische zaken nodig zijn om dit te doen . 

Antwoord 1
Nee, conform de landelijke regelgeving is het plaatsen van LED-schermen vergunningplichtig.  

Vraag 2
Kan het college in gesprek gaan met de eigenaren van bovengenoemde schermen. In Ieder geval van de schermen die op ‘specifieke ’plekken staan? 

Antwoord 2
Nee, zie antwoord 1. Als de gemeente in gesprek gaat met de eigenaren van bovengenoemde schermen, schept dit verkeerde verwachtingen. 

Vraag 3
Kunt U navragen bij gemeenten waar dit op deze manier gebeurt en daar lering uit trekken? 

Antwoord 3
Vanuit de gemeente Westland is eerder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om informatieborden langs de invalswegen te plaatsen. Vanuit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de invalswegen van Westland op provinciaal grondgebied liggen en dat de provincie terughoudend is om dergelijk bebording te plaatsten. Dit vanwege reclame-uitingen en het zou afleidend werken voor verkeersdeelnemers. Ook is gebleken dat op de gemeentelijke wegen zeer beperkt ruimte aanwezig is om deze bebording te plaatsen. 

Vraag 4
Kunt U ons de resultaten van bovenstaande laten weten, binnen de daarvoor bestemde tijd? 

Antwoord 4
Zie antwoord 3.