Inzet woonboten tegen krapte woningmarkt

VVD Westland

Westland 20.11.2020 - In Westland heerst er enorme krapte op de woningmarkt. Met name starters hebben grote moeite om geschikte woonruimte in Westland te vinden.

Vanuit de achterban van VVD Westland bereiken hen vragen om het mogelijk te maken met een woonboot in Westlandse wateren te gaan wonen.

Tot nu toe zijn verzoeken daartoe afgewezen met een beroep op de APV waarin staat dat het verboden is om met een woonschip een ligplaats in te nemen in alle Westlandse wateren behoudens de uitzondering van 3 woonschepen aan de Bree Lee op de Kijckerweg in de Lier.

In diverse overleggen is gesproken over de mogelijkheid van alternatieve woonvormen om wat aan de woningnood te doen.

VVD Westland pleit ervoor om gelet op de woningnood, te bekijken of de APV kan worden aangepast zodat meer mensen, waaronder starters, die in een woonboot in Westlandse wateren willen wonen, daartoe de gelegenheid krijgen.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

- Is het college het met de fractie eens dat alternatieve woonvormen zoals wonen op een woonboot een middel kan zijn om wat te doen aan de enorme woningnood?

- Is het college bereid om te onderzoeken of aanpassing van de APV op dit punt mogelijk is?

- Is het college het met de fractie eens dat alternatieve woonvormen zoals wonen op een woonboot opgenomen zouden moeten worden in de Woonvisie?

- Kan het college binnen enkele maanden een plan ontwikkelen om te komen tot meer mogelijkheden voor het wonen op een woonboot in het Westland? 

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Lianda Heijl