Jongeren vaker naar het ziekenhuis door alcoholmisbruik

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/01/2014 16:42

Westland 09.01.2014 - De fractie PW heeft het College vragen gesteld over ziekenhuisopnamen van Westlandse jongeren als gevolg van alcoholproblematiek.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoeveel Westlandse jongeren zijn de afgelopen 3 jaar vanwege alcoholproblematiek opgenomen in het ziekenhuis?

Antwoord

Voor de beantwoording van deze vraag zijn wij uitgegaan van cijfers van het expertise centrum Jeugd en Alcohol van de Reinier de Graaf Groep.

Over de afgelopen 3 jaar zijn uitsluitend cijfers bekend vanuit de regio Delft Westland Oostland

(Delft, Midden Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland).

Aantallen jongeren (17 jaar of jonger) dat met alcohol intoxicatie in het ziekenhuis (RdGG Delft) is opgenomen:  in 2010: 33 opnames;  in 2011: 31 opnames;  in 2012: 47 opnames.

Vraag 2

Hoe verhouden deze cijfers zich t.o.v. de landelijke tendens?

Antwoord

In tegenstelling tot de landelijke cijfers, die vanaf 2012 wel een daling laten zien van 762 naar 706 opnames, zien wij in de regio Delft Westland Oostland juist een stijging van 16 opnames (zie ook de bijlage).

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak