Kleine aanpassing bij oversteekplaats Bovendijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/01/2019 08:32

Kwintsheul 24.01.2019 - Op 28 december 2018 heeft de fractie PvdA collegevragen gesteld over een fietsersoversteek aan de Bovendijk in Kwintsheul.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie?

Antwoord 1

We waren niet volledig bekend met de door u beschreven situatie.

Vraag 2

Vindt u de wegstructuur van de Bovendijk tussen het dorp Kwintsheul en het begin van het fietspad geschikt voor fietsers?

Antwoord 2

Dit wegvak betreft een deel van een bedrijventerrein dat minder geschikt is om het doorgaand fietsverkeer af te wikkelen. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat fietsers gebruik maken van het bedrijventerrein is in het verleden een alternatieve route aangelegd. 

Vraag 3

Vindt u het wenselijk dat fietsers in een bedrijvengebied, met ladende en lossende vrachtwagens, op de rijbaan moeten fietsen?

Antwoord 3

Zie antwoord twee.

Vraag 4

Bij deze fietsersoversteek aan het begin van de Bovendijk staan geen waarschuwingsborden nog is er een fietssuggestiestrook aan weerszijden van de weg. Hoe wordt het overige wegverkeer gewaarschuwd voor overstekende fietsers en fietsers op de rijbaan?

Antwoord 4

Verkeer komend van de van Luycklaan wordt gewaarschuwd middels een waarschuwingsbord voor overstekende fietsers. Echter ontbreekt dit waarschuwingsbord vanuit de richting Bovendijk. Deze wordt binnen enkele weken geplaatst. Daarnaast wordt een bewegwijzeringsbord geplaatst om de beschikbare alternatieven route voor fietsers aan te geven. Voor fietsers op de rijbaan wordt geen waarschuwingsbebording aangebracht omdat dit juist het gebruik faciliteert.

Vraag 5

Kunt u bij beide oversteekplaatsen voor fietsers naast stippellijnen ook een rode fietsoversteek maken?

Antwoord 5

Nee, het aanbrengen van een rode fietsoversteek suggereert voorrang voor fietsers. Dit resulteert in een onveilige verkeerssituatie omdat fietsers denken voorrang te hebben op het doorgaande verkeer.

Vraag 6

Waarom ontbreken, komend vanuit het dorp, de waarschuwingsborden langs de Bovendijk?

Antwoord 6

Zie antwoord 4.