Lantaarpalen tijdelijk op fietspad N211

College Westland

Poeldijk 30.06.2018 - Op 5 juni heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld inzake lantaarnpalen op het fietspad langs de Nieuweweg in Poeldijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Waarom is gekozen voor het plaatsen van de lantaarnpalen op het fietspad?

Antwoord 1

Momenteel vindt er in opdracht van Provincie Zuid Holland een reconstructie plaats van de Nieuweweg (N211). Uit navraag bij Provincie Zuid Holland blijkt dat vanwege ruimte gebrek de aannemer van het werk, met toestemming, de lichtmasten tijdelijk op de rand van het fietspad heeft geplaatst. Het betreft een tijdelijke maatregel omdat er nog werkzaamheden plaats vinden. In de definitieve situatie staan de lantaarnpalen niet meer in het fietspad.

Vraag 2

Is er een beleid voor veilige fietspaden in Westland en als dat er niet is, is het niet goed om duidelijke werkinstructies dan wel beleid te ontwikkelen waardoor nieuw aan te leggen dan wel vernieuwde fietspaden zoveel als mogelijk vrij van obstakels zijn, waar de veiligheid mee gediend is?

Antwoord 2

Voor fietspaden die in beheer en onderhoud zijn bij gemeente Westland is conform het vastgesteld beheerplan Wegen aandacht voor een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk. Fietspaden zijn daarbij vrij van obstakels.