Lichte stijging stadsschuld Westland naar € 340 miljoen

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/06/2019 21:02 - Gewijzigd op 18/06/2019 09:53

Westland 17.06.2019 - De schuldpositie van de gemeente op de langlopende geldleningen is in 2018 licht gestegen gestegen naar € 340,0 miljoen.

Op 1 januari 2018 bedroeg de stadsschuld € 336,4 miljoen. Dat heeft de gemeente maandagavond bekend gemaakt.

Vergeleken met 2015 een stuk lager; toen piekte gemeente Westland met € 378 miljoen. Jaarlijks krijgt de gemeente qua inkomsten rond de € 312 miljoen binnen.

Verder laat de gemeente het volgende weten ter aanvulling;

Overschot op de Begroting
'De gemeente Westland houdt op een totale begroting van € 336 miljoen in 2018 een bedrag van € 5,0 miljoen over. Het betreft voor een belangrijk deel (€ 2,3 miljoen) werkzaamheden die vanuit 2018 doorlopen naar 2019 of alsnog worden opgestart in 2019. Zoals gebruikelijk, heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld om het bedrag in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet of alsnog kunnen worden opgestart. De rest van het saldo wil het college gebruiken om een deel van het tekort in de jeugdzorg te dekken.

Uit de jaarrekening 2018 blijkt verder dat zowel de gemeentelijke reservepositie als de schuldpositie van de gemeente nagenoeg onveranderd bleven in 2018. De reservepositie van de gemeente eind 2018 is ten opzichte van 31 december 2017 licht gedaald met € 1,4 mln. De bestemmingsreserves van de gemeente zijn ingezet voor de (conform raadsbesluiten) beoogde doelen. Eén van de bestemmingsreserves is de reserve sociaal domein. Met name door een tekort op de jeugdzorg en een herwaardering van de balanspositie over voorgaande jaren daalde deze reserve in 2018 met ca. € 7,5 miljoen. De reservepositie van de gemeente bedroeg eind 2018 € 258,4 miljoen (inclusief het jaarrekeningresultaat over 2018).

Grote uitdagingen
Het positieve jaarrekeningsaldo laat volgens wethouder financiën Ben van der Stee zien dat de gemeente Westland niet meer heeft uitgegeven dan er was begroot en de gemeente nog steeds financieel gezond is. “Maar”, waarschuwt de wethouder, “de uitdagingen voor de komende jaren zijn groot.”

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken 2018 in zijn vergadering van 9 juli 2019. De jaarstukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente (www.140174.nl).'