Lokale partijen houden poot stijf in islamitische schoolkwestie

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/07/2019 17:24 - Gewijzigd op 15/07/2019 18:22

Westland 15.07.2019 - Burgemeester Arends heeft maandagmiddag een reactie gegeven aan de fractievoorzitters van GBW, LPF Westland en Westland Verstandig

naar aanleiding van de oproep van Minister Slob aan de gemeenteraad om alsnog in te stemmen met het plan van scholen, waarin ook een islamitische school is opgenomen. 

Belastingen in Westland omhoog voor sluitende voorjaarsnota

”Beste fractievoorzitters,

Donderdag jl. is tussen ons de afspraak gemaakt elkaar vanavond opnieuw te spreken n.a.v. de vraag of er gehoor kan worden gegeven aan het verzoek van de minister van OCW.

Uit reacties van de fractievoorzitters van de fracties van Westland Verstandig, LPF en GBW trek ik de conclusie dat er geen meerderheid in uw raad is om aan het verzoek van de minister tegemoet te komen. Dit betekent dat het onderwerp niet opnieuw geagendeerd zal worden voor de raadsvergadering van dinsdag 16 juli as. Ik zal de minister van OCW dienovereenkomstig informeren

Het betekent eveneens dat er geen reden is elkaar maandagavond te spreken, onze afspraak hieromtrent vervalt derhalve."

Met vriendelijke groet,

B.R. Arends