LPF stelt vragen over zwaar transport Markenborgh

LPF Westland

De Lier 24.07.2014 - Sinds eind jaren 90 worden bewoners aan de Markenborgh in De Lier geconfronteerd met toenemend verkeer...

door hun straat al gevolg van de ontwikkeling van de wijk Molensloot. Al diversen keren is hiervoor aandacht gevraagd en zijn er ook aan de bewoners beloften gedaan om dit in de toekomst tegen te gaan. Toen de plannen voor de toekomstige wijk Liermolen zijn gepresenteerd is er wederom aandacht gevraagd voor de toenemende verkeersdrukte op de Markenborgh.

Hierbij is nadrukkelijk aan de bewoners medegedeeld dat er geen (bouw) verkeer meer door de straat zal plaats vinden bij de ontwikkeling van die wijk. Zelfs de laatste fase van Molensloot, die nog uitgevoerd zal worden, moet bouwverkeer gebruik maken van een nog aan te leggen weg door Liermolen naar de Veilingweg.

Sinds kort wordt er weer met zwaar materieel door de Markenborgh gereden want er is door een aannemer een grond en materialen depot gemaakt op het braakliggende stuk Liermolen. Dit depot wordt gebruikt voor werkzaamheden op andere plaatsen in De Lier. Bewoners klagen wederom omdat blijkbaar gedane belofte geen stand meer doen. Tevens zijn de bewoners bezorgd dat nu het depot er eenmaal is, dat dit ook gebruikt gaat worden bij het eerst deel fase Liermolen wat nu in de verkoop staat.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het college van B&W op de hoogte van het feit dat er weer zwaar bouwverkeer door de Markenborgh rijdt ondanks gemaakte afspraken uit het verleden?

2. Klopt het dat het depot in gebruik is voor werkzaamheden elders in De Lier? Zo ja vindt u dat dan niet in strijd met eerder gemaakte afspraken?

3. Is het gebruik maken van de Markenborgh als route voor (zwaar) bouwverkeer gecommuniceerd met de bewoners? Zo niet, waarom niet?

4. Bent u bereid bewoners alsnog te informeren omtrent het huidige transport en te zoeken naar een andere oplossing om overlast te voorkomen en eerder gedane afspraken na te komen?

5. Is het college bereid om de gemaakte afspraken uit het verleden te bevestigen en nog maar een keer toe te zeggen dat de Markenborgh niet langer gebruik zal worden voor bouwverkeer?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,

Bert Doelman Peter Voskamp